Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Triển khai Quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

Ngày 18/11/2020, UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch số 712/KH-UBND về việc triển khai Quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo ...

Hướng dẫn thực hiện hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước, ...
Quy định mới về đánh giá, khen thưởng tổ chức Đảng
Đảng viên được miễn sinh hoạt nơi cư trú
Thực hiện các giải pháp bảo vệ nguồn nước cấp cho các mục đích sinh ...
Tài nguyên đất
Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thám

Ngày 30/10/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 13/2020/TT-BTNMT về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thám.
Xây dựng hệ thống thông tin đất đai để quản lý, khai thác hiệu quả tài nguyên đất
Công tác đăng ký cấp (đổi) GCNQSDĐ nông nghiệp xã Bình Phú huyện Châu Phú
Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn ...
Triển khai lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến ...
 
Môi trường & Biến đổi khí hậu
Gia hạn Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Ngày 29 tháng 10 năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 76/TB-BTNMT Về việc gia hạn Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Nhằm để các tổ chức, cá nhân và ...
Ô nhiễm không khí là vấn đề đáng lo ngại
Khóa tập huấn “Nghiệp vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cho các Bộ, ngành, ...
Bộ Tài nguyên và Môi trường gia hạn thời hạn hoàn thành lắp đặt hệ thống quan trắc ...
Hội thảo “Phát triển năng lượng tái tạo - cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp”
Khoáng sản và Tài nguyên nước
Thực hiện các giải pháp bảo vệ nguồn nước cấp cho các mục đích sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh nước sạch theo Chỉ thị số 34/CT-TTg

Ngày 04/11/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 6185/BTNMT-TNN về việc thực hiện các giải pháp bảo vệ nguồn nước cấp cho các mục đích sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh nước sạch theo Chỉ thị số 34/CT-TTg.
An Giang ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô
Tăng cường quản lý nhà nước về thăm dò, khai thác khoáng sản
Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước
Chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và biến đổi khí hậu
Thanh tra kiểm tra
An Giang: Những kết quả chủ yếu thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/TU, ngày 18/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ...
Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi ...
Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi ...
Quy định khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong đơn vị sự nghiệp công lập
Yêu cầu thanh tra các dự án có người nước ngoài sử dụng đất
Hoạt động ngành
ĐCS Sở Tài nguyên và Môi trường tham dự Diễn đàn phương pháp học tiếng anh hiệu quả cho đoàn viên thanh niên năm 2020

Sáng ngày 12/11/2020 tại Hội trường Cơ quan Tỉnh Đoàn, Đoàn khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Diễn đàn phương pháp học tiếng anh hiệu quả cho đoàn viên thanh niên năm 2020. Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường cử đoàn viên tham ...
Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Phát động phong trào thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2020-2025
Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời kết quả thực hiện nội dung chất vấn tại kỳ ...
Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho công đoàn viên Sở Tài nguyên và Môi trường
Tin khác
Triển khai Quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

Ngày 18/11/2020, UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch số 712/KH-UBND về việc triển khai Quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.
Quy định mới về đánh giá, khen thưởng tổ chức Đảng
Đảng viên được miễn sinh hoạt nơi cư trú
Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác xét khen thưởng năm 2020
Xây dựng một nền kinh tế đa dạng, phát triển bền vững, hài hòa các mục tiêu kinh ...
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ
Người gởi : Nguyễn Văn Linh
Email :
Địa chỉ : Châu Thành, An Giang
Điện thoại : 0978070586

Cho tôi hỏi. Vào năm 1976 gia đình tôi được nhà nước giao đất để sản xuất gồm đất trồng lúa trên đó là phần đất được cất nhà và khu vườn rồng cây tạp để sử dụng gỗ. Gia đình tôi canh tác ổn định. Đến khi có nghị định về việc chủ nguồn sử dụng đất ở chế độ củ bồi thường thành quả lao động để gia đình tôi giao lại đất sản xuất nông nghiệp . Sau khi hòa giải đền bù gia đình tôi chỉ đồng ý giao lại đất trồng lúa. Riêng còn phần đất đã cất nhà và trồng cây thì gia đình tôi không đồng ý giao lại và phần đất đó được gia đình tôi bồi đắp và sử dụng ổn định cho tới nay. Khi nhà nước tổ chức đo đạc lại đất để cấp quyền sử dụng đất thổ cư lúc đó gia đình tôi đi làm đồng án không có mặt ở nhà phía bên kia không cho đo đạc phần đất của tôi. Vì cuộc sống mưu sinh và hiểu biết pháp luật còn hạn chế nên gia tình tôi vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Cho tôi hỏi gia đình tôi muốn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải làm thủ tục như thế nào ? Mong cơ quan chức năng hướng dẫn giải quyết.
Sở Tài Nguyên Môi Trường An Giang trả lời như sau : (24/11/2020)

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu được tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Châu Thành theo Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang.
Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu được quy định tại điều 8, thông tư 24/2014/TT- BTNMT gồm có:
1. Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK;
2. Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP).
Trình tự thực hiện theo Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 26/03/2019 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. Tổng thời gian giải quyết hồ sơ là 30 ngày làm việc (không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất). Trong đó: Bộ phận một cửa huyện là 01 ngày làm việc; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai là 11 ngày làm việc; UBND cấp xã là 18 ngày làm việc.
Xin thông tin đến ông/bà!
Người gởi : Bùi Hửu Trung
Email : Trungdhag@gmail.com
Địa chỉ : Phú Bình, Phú Tân, An Giang
Điện thoại : 0866616524

Cho em hỏi: Gia đình em có 2 thửa đất đã được cấp biên nhận quyền sử dụng đất năm 2001. Gia đình đã nhiều lần liên hệ với cán bộ địa chính xã để nhận giấy đất nhưng không được. Sau đó gia đình có làm đơn xin được cấp giấy CNQSDĐ và được cán bộ địa chính xã hướng dẫn hồ sơ. Sau đó gia đình nộp hồ sơ về văn phòng 1 cửa huyện Phú Tân và được bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả cho biết là giấy CNQSDĐ đã có rồi. Gia đình nhận giấy thông báo về liên hệ cán bộ địa chính xã để nhận giấy đất. Gia đình tiếp tục nhận giấy thông báo của văn phòng 1 cửa huyện Phú Tân về liên hệ với cán bộ địa chính xã. Sau đó được cán bộ địa chính xã trả lời là mất giấy rồi. Vậy gia đình em phải liên hệ bộ phận nào để làm lại giấy đất. Em xin chân thành cảm ơn!
Sở Tài Nguyên Môi Trường An Giang trả lời như sau : (13/10/2020)

Trong trường hợp này gia đình thực hiện thủ tục cấp lại giấy chứng nhận nhận quyền sử dụng đất bị mất và trình tự thực hiện như sau:
1. Người đứng tên trên giấy chứng nhận cần cấp lại đến Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Phú Tân để đề nghị cung cấp thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất (số tờ bản đồ, số thửa đất, số giấy chứng nhận, đối tượng được cấp giấy chứng nhận…). Khi đi mang theo Thông báo của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Phú Tân (bộ phận một cửa) đã trả lời đất của gia đình đã có giấy chứng nhận để thuận tiện trong truy tìm hồ sơ và cung cấp thông tin và mang theo chứng minh nhân dân dân và sổ hộ khẩu.
2. Sau khi có phiếu cung cấp thông tin của Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Phú Tân đến UBND xã nơi có đất toạc lạc để lập tờ trình về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
3. Thực hiện xong tờ trình mất giấy chứng nhận, đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện nộp hồ sơ. Khi đi mang theo chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, phiếu cung cấp thông tin, tờ trình mất giấy chứng nhận, đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận (đơn có chữ ký của đối tượng được cấp giấy hoặc đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để được cung cấp).
Page 1 of 241 (964 items)
Prev
1
2
3
4
5
6
7
239
240
241
Next
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 58
Lượt truy cập : 3835641
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác