Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
 
Kết quả tìm kiếm: 477
Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 89/2017/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2017 quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018.
Ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư 53/2017/TT-BTNMT quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.
Nguyên tắc chuyển đổi đất lúa sang trồng cây lâu năm

Nguyên tắc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu rõ tại Thông tư 19/2017/TT-BNNPTNT. Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016.
Thông tin báo chí về bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2555/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Chính phủ sẽ ban hành khung giá đất mới trong quý 2/2019

Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11/2017 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

Ngày 23/10/2017, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 46/2017/TT-BTNMT quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính.
Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa đã ký ban hành Thông tư 33/2017/TT-BTNMT.
Bộ Tài nguyên và Môi trường bắt đầu xây dựng các quy định về yếu tố chống giả trên phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/09/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn Luật đất đai.
Công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2016

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký Quyết định số 2311/QĐ-BTNMT phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2016.
Bộ tài chính hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi nhà nước thu hồi đất

Ngày 02/8/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 80/2017/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
Chọn ngày:    
v
   
 
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 55
Lượt truy cập : 135749
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email :
sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác