Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
 
Kết quả tìm kiếm: 472
Chính phủ sẽ ban hành khung giá đất mới trong quý 2/2019

Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11/2017 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa đã ký ban hành Thông tư 33/2017/TT-BTNMT.
Bộ Tài nguyên và Môi trường bắt đầu xây dựng các quy định về yếu tố chống giả trên phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/09/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn Luật đất đai.
Công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2016

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký Quyết định số 2311/QĐ-BTNMT phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2016.
Bộ tài chính hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi nhà nước thu hồi đất

Ngày 02/8/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 80/2017/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng.
Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017

Ngày 01/9/2017, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh An Giang, thay thế Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 31/5/2016.
Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh An Giang

Ngày 26 tháng 7 năm 2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 17/2017/TT-BTNMT về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh An Giang.
Sửa đổi, bổ sung Quy định và Bảng giá đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015 – 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 về việc sửa đổi, bổ sung Quy định và Bảng giá đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015 – 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND.
Kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh An Giang

Thực hiện theo Quyết định số 397/QĐ-STNMT ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra chấp hành pháp luật về hoạt động kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh An Giang. Từ ngày 18/5/2017 đến ngày 16/6/2017 Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại trụ sở của 16 tổ chức là đối tượng kiểm tra.
Tạo quỹ đất phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang đến năm 2020

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án số 338/ĐA-UBND về tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
Chọn ngày:    
v
   
 
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 25
Lượt truy cập : 136604
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email :
sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác