Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
 
Kết quả tìm kiếm: 698
Nhận dạng 19 loài ngoại lai xâm hại theo thông tư số 35/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường và một số biện pháp kiểm soát, phòng ngừa

Ngày 28/12/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại gồm 19 loài và Danh mục loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại gồm 61 loài. Thông tư có hiệu lực từ ngày 11/2/2019.
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam

Ngày 08 tháng 01 năm 2019 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.
Cán bộ, công chức phải “4 xin, 4 luôn” khi làm việc với dân

Đây là nội dung nổi bật tại Quyết định 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án văn hóa công vụ.
Nghị định 01/2019/NĐ-CP về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

Ngày 01 tháng 01 năm 2019 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2019/NĐ-CP về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.
Ban hành Quy chế quản lý và khai thác công trình kè trên địa bàn tỉnh An Giang

Công trình kè được phân thành 2 loại gồm: kè lát mái, kè mỏ hàn và được phân cấp như sau: công trình kè bảo vệ bờ sông: Tiền, Hậu, Cái Vừng, Châu Đốc, Vàm Nao; công trình kè bảo vệ bờ rạch: Bình Ghi, Ông Chưởng, Năng Gù, Vĩnh Trường và công trình kè bảo vệ bờ kênh và các loại rạch ngoài hai loại công trình kè trên. Đó là khái niệm được nêu quy định tại Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh.
Quy định mới về tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại

Ngày 28/12/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT Quy định tiêu chí xác định và Danh mục loài ngoại lai nguy hại.
Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 16/2018/TT-BTNMT quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi là dịch vụ sự nghiệp công xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật).
Bổ sung một số quy định mới về nguyên tắc giao rừng, cho thuê rừng

Theo quy định của Luật Lâm nghiệp 2017 thì nguyên tắc giao rừng, cho thuê rừng đã được bổ sung một số điểm mới sau đây:
Ngày 1-1-2019: Luật An ninh mạng chính thức có hiệu lực

Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 sau khi được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua. Luật quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Chính sách mới khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT ngày 06/12/2018 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của chính phủ về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào Nông nghiệp, Nông thôn.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
Chọn ngày:    
v
   
 
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 18
Lượt truy cập : 2130509
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email :
sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác