Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
 
Kết quả tìm kiếm: 1020
Hướng dẫn quản lý hồ sơ, tài liệu tại các cơ quan, tổ chức

Ngày 29 tháng 3 năm 2021, Sở Nội vụ tỉnh An giang vừa ban hành Hướng dẫn số 564/HD-SNV về quản lý hồ sơ, tài liệu tại các cơ quan, tổ chức.
Quyết định phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021

Ngày 22/3/2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 406/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021 (có danh mục kèm theo).
Nghị định hợp nhất quy định về chính sách tinh giản biên chế

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã ký ban hành Văn bản số 01/VBHN-BNV hợp nhất Nghị định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày 23 tháng 3 năm 2021, UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 579/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang.
2021: An Giang phấn đấu đạt tiêu chí cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực đất đai

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến được nhận định là một trong những chỉ số đo lường quan trọng trong phát triển Chính phủ điện tử khi lấy người dân là trung tâm, là đối tượng phục vụ của cơ quan nhà nước. Năm 2021, tỉnh An Giang đặt mục tiêu chung là tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) được giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 đạt từ 20% trở lên và tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) thực hiện ở mức độ 4; phấn đấu 80% TTHC đáp ứng yêu cầu được triển khai DVCTT mức độ 3, 4; phấn đấu tích hợp 50% các DVCTT mức độ 3, 4 với Cổng Dịch vụ công quốc gia.....
Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 10/3/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 417/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt Chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Infographics: Chế độ nghỉ hưu trước tuổi từ năm 2021

Trong nhiều trường hợp, lao động chưa đến tuổi nghỉ hưu hoặc gần đến tuổi nhưng sức khỏe không còn đảm bảo… có thể về hưu sớm mà vẫn được hưởng chế độ hưu trí và trợ cấp. Vậy, chế độ nghỉ hưu trước tuổi từ năm 2021 của người lao động được quy định như thế nào?
Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức

Ngày 17/3/2021 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã ký ban hành Văn bản số 02/VBHN-BNV hợp nhất Nghị định của Chính phủ về quy định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức.
An Giang: Phát động thi đua trong thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Ngày 19-02, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 309/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phát động thi đua trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử năm 2021.

An Giang ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Ngày 05 tháng 2 năm 2021, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 236/QĐ-UBND Ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. Theo đó, Chương trình có mục tiêu là thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sau đây gọi tắt là THTK, CLP) trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, góp phần tạo nguồn lực để phòng, chống và khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
Chọn ngày:    
v
   
 
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 242
Lượt truy cập : 3963433
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác