Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh An Giang thông báo về việc tuyển dụng nhân sự
10/03/2014
Căn cứ Công văn số 48/UBND-TH ngày 16 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh An Giang về việc tăng cường nhân lực cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và môi trường thông bào tuyển dụng nhân sự với các nội dung sau:
  In bài này
Tin tức gần đây
   Thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố Châu Đốc

   Thông báo kết luận thanh tra về chấp hành pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Tri Tôn

   Thông báo kết luận thanh tra về chấp hành pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện An Phú

   Thông báo kết luận thanh tra về chấp hành pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Tịnh Biên

   Góp ý dự thảo sửa đổi Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành quy định giải quyết tranh chấp đất đai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 39
Lượt truy cập : 136119
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 169 Trần Hưng Đạo, P.Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 0763.853709 - 0763.953748 - Fax : 0763.853217
Email :
sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác