Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 22/10/2018
Do quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh và nhu cầu sử dụng đất của người dân tăng lên, đất đai ngày càng có giá trị làm phát sinh các tranh chấp. Mặt khác, do việc cho thuê, mượn, cầm cố đất đai; việc trưng dụng, trưng thu, trưng mua, thu hồi đất không có quyết định, chưa hoặc đã bồi thường nhưng không lưu giữ hồ sơ nên thiếu cơ sở xác định… làm cho tình trạng tranh chấp đất gia tăng.

Một buổi tiếp công dân của UBND huyện An Phú

An Phú là huyện biên giới của tỉnh. Từ ngày 1-7-2014 đến nay, UBND huyện đã giải quyết theo thẩm quyền 22 đơn khiếu nại về đất đai, trong đó 4 đơn yêu cầu bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, 18 đơn khiếu nại về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Theo đó, UBND huyện phát 3 phiếu trả đơn khiếu nại, người dân rút 6 đơn, ban hành 13 quyết định giải quyết. Đối với tranh chấp đất đai có 12 đơn, UBND huyện phát 3 phiếu trả đơn tranh chấp, người dân rút 3 đơn, UBND huyện ban hành 5 quyết định giải quyết tranh chấp; xếp hồ sơ 1 đơn tranh chấp, do mời 2 lần để giải quyết nhưng đương sự vắng mặt.

Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú Nguyễn Ngọc Huynh cho rằng: Điều 203 (Luật Đất đai 2013) quy định thẩm quyền giải quyết tranh chấp, mở rộng thẩm quyền giải quyết tranh chấp. Từ đó, người dân có quyền lựa chọn cơ quan giải quyết (tòa án hoặc UBND huyện). Luật Đất đai 2013 có hiệu lực đến nay, người dân phát sinh tranh chấp sau khi xã hòa giải không thành thì tiếp tục nộp đơn đến tòa án để yêu cầu giải quyết, nên lượng đơn do UBND huyện thụ lý giảm nhiều so với trước. Mặt khác, do thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, làm tốt công tác tiếp dân nên người dân nhận thức được và chấp hành tốt quy định pháp luật về đất đai, từ đó giảm số vụ khiếu kiện, tranh chấp. Trong thực hiện các dự án, huyện An Phú làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai để dân hiểu rõ về ý nghĩa từng dự án nên nhận được sự đồng thuận cao…

Đặc biệt, Luật Đất đai 2013 và các quyết định của UBND tỉnh quy định việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai, như: Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 6-8-2012 được thay thế bởi Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 9-3-2017 ban hành quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang. Đây là “cẩm nang” để các cơ quan tham mưu UBND huyện vận dụng giải quyết tranh chấp rất thuận lợi. Ngoài ra, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 102/2017/QĐ-UBND ngày 29-12-2017 ban hành quy định thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 6-6-2012) để UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh căn cứ giải quyết hiệu quả các vụ tranh chấp đất đai.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tích cực tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản và triển khai nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả Luật Đất đai (2013), nhất là đề xuất UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 30-3-2015 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 9-3-2017 (thay thế Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ban hành quy trình giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh) và Quyết định số 102/2017/QĐ-UBND ngày 29-12-2017 (thay thế Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND) quy định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh nhằm cụ thể hóa các điều khoản của luật và nghị định về pháp luật đất đai 2013 (hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2014)…Từ đó, thủ tục thẩm định phương án bồi thường đã rút ngắn 50% so với trước, giúp công tác giải phóng mặt bằng nhanh chóng; qua đó giảm tình trạng khiếu kiện vượt cấp, mang lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp. 5 năm qua, toàn tỉnh đã tiếp nhận 829 đơn khiếu nại về đất đai, qua đó giải quyết 735 đơn và đang tiếp tục thực hiện 94 đơn; thụ lý và giải quyết 364 đơn tranh chấp đất đai.   

Theo http://baoangiang.com.vn
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 183
Lượt truy cập : 2975284
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác