Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Triển khai quy định mới về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 31/10/2018
Sở Tài nguyên và Môi trường vừa tổ chức Hội nghị Triển khai Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh cho cán bộ, công chức của Sở, đơn vị trực thuộc và lãnh đạo một số đơn vị các cấp trong tỉnh có liên quan.

Các nội dung được triển khai tập trung vào quy định:

- Bồi thường về đất gồm đất ở, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, đất nông nghiệp, đất đồng quyền sử dụng; đất khi Nhà nước thu hồi đối với đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 nhưng đã nộp tiền để được sử dụng đất mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại; bồi thường tài sản, cây trồng và vật nuôi gồm nhà, công trình xây dựng, di chuyển mồ mả và tài sản, cây trồng, vật nuôi, di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật, thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất đối với đất thuộc hành lang an toàn lưới điện cao áp;

- Hỗ trợ khi thu hồi đất: hỗ trợ ổn định đời sống, ổn định sản xuất, đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, do ngừng sản xuất kinh doanh, thuê nhà không thuộc sở hữu Nhà nước, hỗ trợ khi thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn; phần giá trị chênh lệch, chi phí san lấp mặt bằng; công đào, đắp đất đối với đất đủ điều kiện bồi thường, thiệt hại về tài sản xây dựng không hợp pháp, tiền thuê nhà, hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, khen thưởng, hỗ trợ khác cho từng dự án cụ thể đảm bảo có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất và công bằng đối với người có đất thu hồi;

- Tái định cư và hỗ trợ tái định cư: Giao đất ở tái định cư, giao đất ở có thu tiền sử dụng đất, suất tái định cư tối thiểu

- Trình tự tổ chức gồm nhiều bước, trong đó có thông báo thu hồi đất, đo đạc lập bản đồ thu hồi đất, kê khai, kiểm kê đất đai và tài sản gắn liền với đất, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc, họp dân thông qua phương án bồi thường, …

- Các vấn đề về quyền hạn, trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân liên quan.

Bên cạnh đó, việc chuyển tiếp các dự án dở dang cũng được quy định rõ: Dự án đã hoặc đang chi trả tiền bồi thường thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã phê duyệt; Dự án đã công bố giá, chính sách bồi thường đúng quy định thì thực hiện theo giá, chính sách đã công bố; Phương án bồi thường đã phê duyệt nhưng chưa bố trí vốn thì giá đất bồi thường được ổn định trong năm định giá, nếu phê duyệt trong quý IV thì ổn định đến hết tháng 9 năm sau; ...

Quyết định này thay thế Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2015.

VPS
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 193
Lượt truy cập : 2975428
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác