Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Ngành tài nguyên môi trường ban hành Kế hoạch hành động thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 19/12/2018
Ngày 13/12/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 3756/QĐ-BTNMT về việc ban hành kế hoạch hành động các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 của ngành tài nguyên và môi trường.

Theo đó chương trình có 06 mục tiêu cụ thể như sau: (1) Tiếp tục phòng ngừa kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường góp phần bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh cho mọi người; (2) Quản lý tổng hợp, khai thác bền vững, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên nước; (3) Quản lý tài nguyên đất và tài nguyên khoáng sản theo hướng khai thác hợp lý, bền vững và sử dụng hiệu quả; (4) Ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến đổi khí hậu và thiên tai; (5) Bảo tồn và sử dụng bền vững biển, hải đảo và đại dương; (6) Bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển dịch vụ hệ sinh thái.

Để thực hiện đạt các mục tiêu cụ thể nêu trên, chương trình đã ban hành 40 chỉ tiêu và nhiều giải pháp thiết thực để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030.

Cũng theo Quyết định số 3756/QĐ-BTNMT giao Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ kế hoạch hành động để xây dựng kế hoạch, chương trình của cơ quan đơn vị và phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quá trình thực hiện; phối hợp lồng ghép các mục tiêu của Kế hoạch hành động vào các kế hoạch hàng năm, trung hạn của các đơn vị để triển khai thực hiện.

Quyết định số 3756/QĐ-BTNMT ngày 13/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (Xem chi tiết: tại đây)

Văn phòng
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 66
Lượt truy cập : 2984741
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác