Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 28/12/2018
Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 23/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 về việc Quy định về tổ chức xác định, thẩm định và phê duyệt kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư.

Thông tư này quy định chi tiết: Phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả; Quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do nhà nước đã đầu tư được ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 23/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Thông tư quy định trình tự xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư như sau:

1. Thu thập số liệu, tài liệu, bao gồm: Các báo cáo đánh giá tiềm năng khoáng sản, báo cáo thăm dò khoáng sản được lưu trữ theo Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg; các Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản,…các tài liệu liên quan được cấp Phép khai thác khoáng sản.

2. Khảo sát thực tế để thực hiện các nhiệm vụ sau: kiểm tra tính xác thực về vị trí, diện tích …; kiểm tra hiện trạng khai thác khoáng sản; lập biên biên bản khảo sát thực tế.

3. Đơn vị xác định chi phí hoàn trả lập báo cáo kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đầu tư.

4. Họp kỹ thuật:  Đơn vị xác định chi phí hoàn trả tổ chức họp kỹ thuật có đại diện của các cơ quan thường trực theo quy định Thông tư này;

5. Họp Hội đồng thẩm định kết quả xác định chi phí hoàn trả. Việc tổ chức Hội đồng thực hiện theo quy định của Thông tư này.

6. Thông báo kết quả xác định chi phí phải hoàn trả.

Thông tư số 23/2018/TT-BTNMT quy định cũng quy định:  Việc xác định chi phí hoàn trả phải thông qua Hội đồng thẩm định do Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập. Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định thành lập Hội đồng thẩm định đối với các hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ; UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thẩm định đối với hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản hoặc giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

Văn phòng
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 70
Lượt truy cập : 2984888
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác