Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia về nhập khẩu phế liệu
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 02/01/2019
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2018 Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường triển khai chính thức 03 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương theo Cơ chế một cửa quốc gia, bao gồm:

 1) Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;

2)  Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn);

3) Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng).

Để triển khai các thủ tục nêu trên theo Cơ chế một cửa quốc gia được thuận lợi, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Tổng cục Hải quan, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp thực hiện các nội dung sau:

1. Tổng cục Hải quan thiết lập, cấu hình hệ thống Cổng thông tin Một cửa quốc gia, cho phép người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện các thủ tục nêu trên theo Cơ chế một cửa quốc gia theo các quy định hiện hành

2. Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích cực phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường thực hiện các nội dung:  (1) Đăng ký thông tin tài khoản cho các cán bộ, chuyên viên dùng để xử lý nghiệp vụ cho các thủ tục hành chính nêu trên theo Cơ chế Một cửa quốc gia, cách thức thực hiện như sau: Truy cập vào địa chỉ https://dvctt.monre.gov.vn, đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã cung cấp để công khai Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; - Vào chức năng “Nhập khẩu phế liệu/Đăng ký tài khoản sử dụng” hoặc đường dẫn: https://dvctt.monre.gov.vn/Pages/NKPL/DangKyTaiKhoan.aspx để đăng ký thêm mới thông tin tài khoản sử dụng hệ thống; (2) Nghiên cứu tài liệu và hướng dẫn sử dụng hệ thống được cung cấp tại địa chỉ https://dvctt.monre.gov.vn/Pages/NKPL/HuongDanSuDung.aspx;

 Việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia về nhập khẩu phế liệu xuất phát từ Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Thực hiện Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2016-2020. 

Văn phòng
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 89
Lượt truy cập : 2984837
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác