Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Ban hành Quy chế quản lý và khai thác công trình kè trên địa bàn tỉnh An Giang
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 10/01/2019
Công trình kè được phân thành 2 loại gồm: kè lát mái, kè mỏ hàn và được phân cấp như sau: công trình kè bảo vệ bờ sông: Tiền, Hậu, Cái Vừng, Châu Đốc, Vàm Nao; công trình kè bảo vệ bờ rạch: Bình Ghi, Ông Chưởng, Năng Gù, Vĩnh Trường và công trình kè bảo vệ bờ kênh và các loại rạch ngoài hai loại công trình kè trên. Đó là khái niệm được nêu quy định tại Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh.

Quyết định này còn quy định phạm vi hành lang bảo vệ công trình kè như sau:

(1) Phạm vi hành lang bảo vệ công trình kè là cả đoạn sông, kênh, rạch có xây dựng kè, được giới hạn từ phần xây đúc cuối cùng của kè trở ra và quy định cụ thể tại Điểm b, Khoản 2 của Điều này. Không được khai thác tài nguyên trong vùng chịu ảnh hưởng đến an toàn công trình kè, kể cả ở thượng và hạ lưu kè, ngoại trừ các công trình kè được cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

(2) Phạm vi hành lang bảo vệ từ phần xây đúc, lắp đặt cuối cùng của kè trở ra mỗi phía:

- Đối với công trình kè bảo vệ bờ sông Tiền, bờ sông Hậu: 50 mét;

- Đối với công trình kè bảo vệ bờ sông Cái Vừng, sông Châu Đốc, sông Vàm Nao: 40 mét;

- Đối với công trình kè bảo vệ bờ rạch Bình Ghi, Ông Chưởng, Năng Gù, Vĩnh Trường: 30 mét;

- Đối với công trình kè bảo vệ bờ kênh và các rạch còn lại:

+ Kênh, rạch có cao trình đáy từ -3,0m đến -5,0m: 20 mét;

+ Kênh, rạch có cao trình đáy cao hơn -3,0m: 10 mét.

(3) Các tổ chức, cá nhân được giao trực tiếp quản lý, khai thác công trình kè có trách nhiệm thực hiện việc xác lập hành lang bảo vệ công trình, cắm mốc chỉ giới hoặc hàng rào bảo vệ đối với từng công trình kè, cụ thể:

- Đối với công trình kè xây dựng mới, khi công trình hoàn thành phải thực hiện cắm mốc chỉ giới để bảo vệ an toàn công trình;

- Đối với công trình kè đã có, nhưng chưa xác lập hành lang bảo vệ công trình phải tiến hành rà soát, xác định cụ thể từng công trình và tiến hành cắm mốc chỉ giới;

- Đối với công trình kè triển khai duy tu sửa chữa, nâng cấp mà sử dụng kinh phí bồi hoàn cho công trình, sau khi hoàn thành phải tiến hành cắm mốc chỉ giới bảo vệ để không bị lấn chiếm. Đồng thời phải tiến hành xác định diện tích đất còn lại và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo thực tế;

- Tổ chức, cá nhân đang trực tiếp quản lý, khai thác công trình kè phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức phân luồng giao thông cho các phương tiện thủy - bộ đi qua khu vực kè và tiến hành cắm biển thông báo hướng dẫn cho các phương tiện giao thông theo đúng quy định.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm 2019 và thay thế Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 04 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành quy chế quản lý và khai thác công trình kè trên địa bàn tỉnh An Giang.

Phòng Khoáng sản
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 182
Lượt truy cập : 2975283
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác