Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
“Bứt phá” mới trong công tác quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ năm 2019
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 16/01/2019
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam sáng 10/01/2019, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh, “bứt phá” trọng tâm trong năm 2019 của Cục tiếp tục tập trung vào hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng ưu tiên tháo gỡ các vướng mắc, bất cập và gắn với tăng cường phổ biến, thực thi pháp luật, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật; cung cấp dịch vụ hành chính công cấp độ 4; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; nghiên cứu khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế nhằm tạo điều kiện để ngành đo đạc và bản đồ bắt kịp những công nghệ mới trên thế giới…

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo tổng kết năm 2018, ông Hoàng Ngọc Huy, Phó Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam cho biết, năm 2018 Cục đã triển khai và thực hiện đảm bảo khối lượng cũng như chất lượng các nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt các chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật như: dự án Xây dựng Luật Đo đạc và bản đồ trình Quốc hội ban hành; hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ; hoàn thành tốt việc thi công các dự án nhiệm vụ chuyên môn…

Một số kết quả công tác quản lý đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý năm 2018

Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018. Cục đã tích cưc phối hợp với các đơn vị trong Bộ hoàn thiện việc xây dựng dự án Luật Đo đạc và bản đồ được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2018, tại Kỳ họp thứ 5 khóa XIV; hoàn thiện việc xây dựng 01 Nghị định đã trình Chính phủ và xây dựng 10 Thông tư đã được Bộ trưởng ký ban hành; phối hợp với Vụ Khoa học và Công nghệ lập kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn đối với lĩnh vực đo đạc và bản đồ giai đoạn 2019 - 2021 trình Bộ trưởng ban hành; hoàn thiện 07 tiêu chuẩn quốc gia để trình Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trong năm 2018 đã góp phần thống nhất  quản lý nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ trong phạm vi cả nước, tránh chồng chéo trong công tác quản lý và triển khai thực hiện các nhiệm vụ về đo đạc và bản đồ từ Trung ương đến địa phương và giữa các bộ, ngành; chuẩn hóa và làm chính xác, thống nhất một số khái niệm, thuật ngữ chuyên môn, địa danh phù hợp với sự phát triển của công nghệ, làm cơ sở thống nhất việc sử dụng các thuật ngữ trong các văn bản quy phạm pháp luật đã và sẽ ban hành.

Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ được tăng cường, đẩy mạnh. Cục đã hoàn thành công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đo đạc và bản đồ trên địa bàn các tỉnh, thành phố; tham gia và phối hợp công tác thanh tra theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường và tham gia Tổ giám định tư pháp theo yêu cầu của Bộ. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện những vướng mắc, bất cập trong cơ chế chính sách, những tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ của địa phương đặc biệt trong việc quản lý sử dụng, chỉnh lý cập nhật sản phẩm bản đồ địa chính và việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ đo đạc và bản đồ trên địa bàn các tỉnh. Bên cạnh đó, Cục cũng làm tốt công tác tham mưu giải quyết các nhiệm vụ quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ. Công tác cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ được chú trọng. Năm 2018, cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho 396 tổ chức, công tác cấp phép đảm bảo thực hiện theo đúng quy trình thủ tục, khẩn trương, nhanh chóng hiệu quả cho các tổ chức, không để xảy ra tiêu cực trong quá trình xử lý hồ sơ.

Công tác thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn được triển khai tích cực và thực hiện đầy đủ theo kế hoạch, bám sát các quy định của pháp luật và các quy chế Bộ đã ban hành, đáp ứng yêu cầu đề ra. Năm 2018, Cục được giao triển khai 01 nhiệm vụ Chính phủ giao, 07 nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ, 02 nhiệm vụ tài trợ cho nước ngoài, 01 nhiệm vụ đầu tư, 01 nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong năm đảm bảo tính khả thi và đều xuất phát từ như cầu thực tế của quản lý. Sản phẩm của các nhiệm vụ được giao là nguồn tài liệu, dữ liệu quan trọng phục vụ quản lý nhà nước, phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng an ninh, góp phần phát triển hạ tầng kỹ thuật đo đạc bản đồ cơ bản thống nhất trên toàn quốc.

Công tác tiếp nhận, tổ chức và lưu trữ dữ liệu được thực hiện theo đúng quy trình, quy định. Thường xuyên cập nhật, duy trì hoạt động hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu đo đạc bản đồ, cơ sở dữ liệu địa danh, cơ sở dữ liệu nền địa lý phục vụ cung cấp thông tin dữ liệu. Trong năm đã thực hiện cung cấp cho 2.758 lượt với số phí thu được là 10.105 tỷ đồng đạt 155% kế hoạch.

Công tác Biên giới, địa giới hành chính đã đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch của Ban chỉ đạo Phân giới cắm mốc Nhà nước.

Công tác xây dựng mạng lưới trạm định vị toàn cầu bằng vệ tinh trên lãnh thổ Việt Nam được tích cực triển khai thực hiện.

Hệ thống dẫn đường bằng hệ thống GPS (Ảnh: baotainguyenmoitruong.vn)

Công tác Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế được chú trọng đẩy mạnh, phát triển và mở rộng. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã hoàn thành theo đúng kế hoạch, đúng mục tiêu và nội dung được phê duyệt; các kết quả của đề tài đều được sử dụng trong công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, áp dụng công nghệ mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý, sản xuất và khai thác dữ liệu đo đạc và bản đồ. Đồng thời, góp phần nâng cao kiến thức, năng lực nghiên cứu cho các cán bộ. Bên cạnh đó, Cục cũng tích cực phát triển quan hệ hợp tác với các nước trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; tăng cường hợp tác song phương, trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng các thể chế, ứng dụng công nghệ về đo đạc và bản đồ với các nước phát triển trên thế giới.

Đặc biệt, trong năm 2018, Cục đã tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Công nghệ toàn quốc ngành Đo đạc và Bản đồ năm 2018. Đây là Hội nghị lần đầu tiên được tổ chức trên quy mô toàn quốc. Hội nghị quy tụ gần 700 nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý hoạt động đo đạc, bản đồ, viễn thám, trên toàn quốc và các ngành có liên quan báo cáo thành tựu, kết quả nghiên cứu khoa học của ngành đo đạc bản đồ trong giai đoạn 2002 – 2018. Hơn 60 báo cáo và các nội dung thảo luận đã đề xuất định hướng cho công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ cho ngành đo đạc bản đồ trong thời gian tới phục vụ xây dựng Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đến năm 2030.

Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về đo đạc và bản đồ diễn ra vào ngày 05/10/2018 (Ảnh: http://dosm.gov.vn)

 Để làm tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị trong năm nay 2019, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam “bứt phá”, tập trung hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng ưu tiên tháo gỡ các vướng mắc, bất cập và gắn với tăng cường phổ biến, thực thi pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính; hoàn thiện thể chế quy định hành lang pháp lý, chính sách phát triển hạ tầng kỹ thuật đo đạc và bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ quốc gia đồng bộ, hiện đại tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật về đo đạc và bản đồ.

Theo http://www.monre.gov.vn
 
Tin tức gần đây
   Quy định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất trên trạm cố định

   Tăng cường phát triển khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, ưu tiên phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ trong phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai và đa thiên tai

   Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành khung bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc và bản đồ

   Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 địa bàn tỉnh An Giang

   Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 42
Lượt truy cập : 2978238
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác