Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch truyền thông trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2019
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 17/01/2019
Nhằm phổ biến kịp thời các quy định về quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu cũng như góp phần nâng cao nhận thức, ứng xử bảo vệ tài nguyên và môi trường, ý thức tự giác chấp hành, thượng tôn pháp luật cho công chức, viên chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh An Giang. Ngày 02 tháng 01 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch truyền thông trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2019.

Một lớp tập huấn tuyên truyền về công tác quản lý chất thải nguy hại cho doanh nghiệp do Chi cục Bảo vệ môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức, Nguồn: TT&BTĐDSH

Theo đó việc lựa chọn và đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền cho phù hợp, hiệu quả đối với từng đối tượng được chú trọng thực hiện trong Kế hoạch này, bao gồm các nội dung tuyên truyền chủ yếu sau: Nâng cao năng lực quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới; Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ tài nguyên môi trường cho người dân, đặc biệt là các cơ sở sản xuất kinh doanh với nhiều phương thức tuyên truyền (Tập huấn, hội thảo, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Báo An Giang, tổ chức các hoạt động hưởng ứng sự kiện quan trọng về môi trường trong năm 2019, thực hiện Chương trình liên tịch, biên soạn và phát hành tài liệu truyền thông, đăng tải tin, bài trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường và nhiều hình thức tuyên truyền khác).

Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu truyền thông đề ra trong năm 2019, Ban Giám đốc Sở đã phân công trách nhiệm cho Tổ tham mưu công tác truyền thông chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Từng phòng, ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở tham mưu xây dựng nội dung tuyên truyền bám sát yêu cầu và tình hình thực tế của địa phương./.

TT&BTĐDSH
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 26
Lượt truy cập : 2978205
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác