Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
UBND tỉnh An Giang ban hành Quy chế phối hợp trong việc xác định giá đất
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 28/01/2019
Ngày 16 tháng 01 năm 2019 UBND tỉnh An Giang ký Quyết định số 104/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành trong việc xác định giá đất trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan là đối tượng áp dụng của Quy chế này. UBND tỉnh An Giang giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các điều khoản của Quy chế.

Quy chế này quy định cụ thể về nguyên tắc, thời gian, trình tự và trách nhiệm phối hợp giữa các Sở, Ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc xác định giá đất trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nội dung Quy chế gồm một số nội dung cơ bản như sau:

- Xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai mà giá đất áp dụng theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hàng năm.

- Xác định giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho các trường hợp quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 4 Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (được sửa đổi tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ), áp dụng đối với thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị từ 20 tỷ đồng trở lên (tính theo giá đất của Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành).

- Xác định giá đất khởi điểm để tổ chức đấu giá giao quyền sử dụng đất, cho thuê đất đối với thửa đất hoặc khu đất có giá trị nhỏ hơn 20 tỷ đồng (tính theo Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành).

- Xác định giá đất khởi điểm để tổ chức đấu giá giao quyền sử dụng đất, cho thuê đất đối với thửa đất hoặc khu đất có giá trị từ 20 tỷ đồng trở lên (tính theo Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành).

- Xác định giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

- Xác định giá đất tham khảo theo yêu cầu của doanh nghiệp.

- Kinh phí thực hiện xây dựng, thẩm định giá đất cụ thể: Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường lập dự toán kinh phí thực hiện định giá đất gửi Sở Tài chính, Sở Tài chính thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành về xác định nghĩa vụ tài chính, giá đất trên địa bàn tỉnh An Giang.

Văn phòng ĐKĐĐ
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 21
Lượt truy cập : 2978135
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác