Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 31/01/2019
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ra Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp.

Trong thời gian qua, thực hiện các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và chữ ký số, cơ quan nhà nước các cấp đã chủ động, tích cực triển khai chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong công tác quản lý, điều hành, trao đổi văn bản điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đã đạt được những kết quả quan trọng: Đảm bảo an toàn các giao dịch điện tử, tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian và chi phí; nâng cao hiệu quả công việc, tăng tính công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành; cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động cung cấp, quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong cơ quan nhà nước các cấp vẫn còn những bất cập, hạn chế như: chữ ký số chuyên dùng Chính phủ chưa được sử dụng thống nhất, đồng bộ; thời gian cung cấp chứng thư số chưa kịp thời; hiệu quả công tác triển khai sử dụng chưa cao, còn mang tính hình thức; công tác kiểm tra đánh giá tại các cơ quan nhà nước chưa tiến hành thường xuyên…

Nguyên nhân chủ yếu của các bất cập, hạn chế nêu trên là hành lang pháp lý liên quan đến cung cấp, quản lý và sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ còn chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ; thủ tục hành chính liên quan đến cấp mới, cấp đổi, cấp lại, gia hạn chứng thư số chưa thuận lợi cho cơ quan, tổ chức thực hiện và trách nhiệm triển khai các thủ tục hành chính này của một số cơ quan, đơn vị còn chưa nghiêm túc; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ của lãnh đạo và cán bộ công chức một số cơ quan, đơn vị có lúc, có nơi chưa cao; hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu; kinh phí và nguồn nhân lực chuyên trách thực hiện lĩnh vực công tác này còn mỏng và hạn chế.

Để khắc phục những bất cập, hạn chế nêu trên, nhằm tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ như một công cụ quan trọng để đảm bảo an toàn các giao dịch điện tử và đảm bảo giá trị pháp lý của văn bản điện tử, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng, cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước các cấp; Ban Cơ yếu Chính phủ tăng cường quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về cung cấp, quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Phấn đấu đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Đến tháng 6 năm 2019: 100% cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ, công chức lãnh đạo cấp vụ, cục, sở và tương đương trở lên được cấp chứng thư số để phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử, xử lý công việc qua mạng và các yêu cầu khác theo đề nghị của cơ quan nhà nước các cấp; tổ chức đào tạo, phổ biến kinh nghiệm, hướng dẫn triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ;

2. Tiếp tục phát triển, mở rộng hạ tầng kỹ thuật Hệ thống chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ đáp ứng yêu cầu cung cấp, quản lý và sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong cơ quan nhà nước, phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, triển khai trong giai đoạn 2019 - 2020 và hoàn thành trong giai đoạn 2021 - 2025;

3. Nghiên cứu phân cấp, ủy quyền cho các bộ, ngành, địa phương chủ trì triển khai thực hiện một số hoạt động cung cấp, quản lý dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ theo quy định của pháp luật, hoàn thành trong quý II năm 2019;

4. Tăng cường hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực trong và ngoài nước để chuyển giao công nghệ, phát triển các giải pháp xác thực điện tử phù hợp với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4;

5. Ban hành các quy định và giải pháp kết nối liên thông giữa Hệ thống chứng thực chữ ký số công cộng và Hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, hoàn thành trong tháng 3 năm 2019.

6. Ban hành Thông tư quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và Thông tư quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào, yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử…

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các Ban của Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả theo quy định của pháp luật về chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và các quy định khác có liên quan.

Văn phòng ĐKĐĐ
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 27
Lượt truy cập : 2978209
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác