Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Kiểm tra, đánh giá công tác quản lý chất thải rắn Khu vực phía nam
03/06/2019
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1331/QĐ-BTNMT ngày 29/5/2019 Về việc kiểm tra, đánh giá công tác quản lý chất thải rắn. Theo đó, địa bàn kiểm tra bao gồm các tỉnh: Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Ảnh minh họa Sở TNMT kiểm tra lò đốt rác huyện Thoại Sơn, nguồn: thoaison@angiang.gov.vn

Đoàn kiểm tra, đánh giá có trách nhiệm: Rà soát đánh giá công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương theo nội dung tại Phụ lục IA; kiểm tra đánh giá các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo nội dung tại Phụ lục IB kèm theo Quyết định này.

Thời hạn kiểm tra: 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định kiểm tra.

- Đối với các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Quyết định này: Đoàn kiểm tra, đánh giá sẽ kiểm tra thực tế tại cơ sở và tiến hành lấy mẫu phân tích để đánh giá (dự kiến lấy các mẫu khí thải, nước thải và chất thải rắn nếu có). Đối với thông số Dioxin Furn trong mẫu khí thải lò đốt chất thải sinh hoạt, trường hợp cần thiết sẽ gửi ra nước ngoài để phân tích đối chứng. Chi tiết các thông số phân tích được thực hiện theo Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định này.

- Đối với các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt (các bãi chôn lấp các cơ sở xử lý khác) tại Phụ lục IIB ban hành kèm theo Quyết định này: Đoàn kiểm tra, đánh giá sẽ lựa chọn các cơ sở để tiến hành kiểm tra thực tế (không lấy mẫu phân tích); Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thực hiện việc điều tra đánh giá các cơ sở còn lại theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và gửi báo cáo cho Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp.

Đối với các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt được kiểm tra thực tế, Trưởng Đoàn kiểm tra có trách nhiệm lập biên bản về nội dung đã kiểm tra, dự thảo kết luận kiểm tra trình Bộ trưởng ký ban hành.

Quyết định số 1331/QĐ-BTNMT ngày 29/5/2019 có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng
  In bài này
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 55
Lượt truy cập : 2318582
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email :
sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác