Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Tuyên truyền và nâng cao chỉ số quản trị điện tử, nhằm cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang
05/08/2019
Mới đây, ngày 31 tháng 7 năm 2019 Ủy ban nhân tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch số 464/KH-UBND về việc tuyên truyền và nâng cao chỉ số quản trị điện tử, nhằm cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh hiểu rõ được trách nhiệm và tạo sự đồng thuận với công tác cải cách hành chính, cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tăng cường giao tiếp giữa người dân và chính quyền An Giang trên môi trường mạng, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận thông tin, chính sách thông qua môi trường mạng.

Nội dung chính của Kế hoạch gồm:

- Công khai quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh lên Cổng Thông tin điên tử của tỉnh, các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Củng cố, cập nhật thông tin quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh tại địa chỉ http://thongtincanthiet.angiang.gov.vn, công bố công khai thông tin tại Cổng Thông tin điên tử của tỉnh, các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyên, thị xã, thành phố.

- Thí điểm địa phương thưc hiện thủ tục chứng thực, cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên môi trường mạng.

- Củng cố, hoàn thiện Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh An Giang tại địa chỉ https://dichvucong.angiang.gov.vn/ đủ điều kiện thực hiện thí điểm ngày không tiếp nhận hồ sơ giấy; chọn địa phương thí điểm ngày không nhận hồ sơ giấy.

- Phổ biến, hướng dẫn cách sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh An Giang để lấy biểu mẫu và nộp hồ sơ trực tuyến trên môi trường mạng; kết hợp thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

TTCNTT
  In bài này
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 54
Lượt truy cập : 2318597
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email :
sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác