Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật TNMT An Giang: Báo cáo kết quả dự án điều tra thoái hóa đất thời kỳ đầu của tỉnh Bến Tre
05/08/2019
Ngày 23/07/2019, tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường đã thông qua kết quả thực hiện dự án Điều tra thoái hóa đất thời kỳ đầu của tỉnh Bến Tre với sự chủ trì của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre, đại diện Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ngành và UBND cấp huyện.

Mục tiêu của dự án là (1) xác định diện tích đất bị thoái hóa theo loại hình thoái hóa và loại đất thoái hóa phục vụ xây dựng chỉ tiêu thống kê diện tích đất bị thoái hóa thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và phục vụ nhu cầu thông tin về tài nguyên đất cho các hoạt động kinh tế, xã hội, nghiên cứu khoa học và các nhu cầu khác của tỉnh; (2) đánh giá thực trạng thoái hóa đất theo loại đất và loại hình thoái hóa; xác định nguyên nhân, xu thế và các quá trình thoái hóa đất làm cơ sở để có giải pháp ngăn chặn quá trình thoái hóa đất, góp phần cải tạo, phục hồi và khai thác sử dụng đất theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; (3) cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu làm căn cứ lập, điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2020 - 2030; (4) xây dựng bộ bản đồ chuyên đề về thoái hóa đất, bao gồm: bản đồ độ phì nhiêu của đất; bản đồ loại sử dụng đất nông nghiệp; bản đồ đất suy giảm độ phì; bản đồ đất bị khô hạn; bản đồ đất bị mặn hóa, phèn hóa. Cung cấp dữ liệu cho việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai theo hướng hiện đại và phục vụ đa mục tiêu.

Quy mô dự án thực hiện trên toàn tỉnh Bến Tre với loại đất nông nghiệp và đất bằng chưa sử dụng, diện tích 182.376 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp 181.894 ha, đất chưa sử dụng là 482 ha.

Nội dung thực hiện bao gồm các công việc thu thập, xử lý thông tin, điều tra phục vụ chỉnh lý bản đồ đất và xây dựng bản đồ độ phì nhiêu của đất: Xác định ranh giới khoanh đất, chọn điểm điều tra, đào (hoặc khoan) phẩu diện, mô tả, chụp ảnh phẩu diện và cảnh quan, lấy mẫu, đóng gói bằng túi nilon; điều tra phục vụ xây dựng bản đồ loại sử dụng đất nông nghiệp; điều tra xác định các loại hình thoái hóa, mô tả các đặc trưng thoái hóa như suy giảm độ phì, mặn hóa, phèn; điều tra tình hình sử dụng đất nông nghiệp, đánh giá hiện trạng; xây dựng bản đồ, đánh giá thoái hóa đất kỳ đầu và đề xuất giải pháp khắc phục.

Các phương pháp được áp dụng để đạt mục tiêu và nội dung của dự án đã được áp dụng: (1) điều tra thu thập thông tin, tài liệu gồm điều tra thứ cấp, điều tra sơ cấpđiều tra khảo sát thực địa theo tuyến và điểm điều tra; (2) lấy mẫu, phân tích mẫu đất theo các chỉ tiêu lý, hóa học của 155 mẫu đất được áp dụng theo Tiêu chuẩn Việt Nam gồm thành phần cơ giới đất, Dung trọng, pHKCl, OM tổng số, N tổng số, P2O5 tổng số, K2O tổng số, CEC, Tổng số muối tan, Lưu huỳnh tổng số; (3) Phương pháp xử lý thông tin, tài liệu, số liệu; (4) đánh giá đa chỉ tiêu (MCE); (5) chuyên gia; (6) so sánh; (7) xây dựng bản đồ bằng công nghệ GIS và các phần mềm Mapinfo, ArcGIS.

Sản phẩm của dự án sẽ bàn giao gồm Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều tra thoái hóa đất kỳ đầu tỉnh Bến Tre (kèm theo số liệu và bản đồ thu nhỏ khổ A3); 06 loại bản đồ tỷ lệ 1:50.000 gồm Bản đồ độ phì nhiêu, Bản đồ thoái hóa đất, Bản đồ loại sử dụng đất nông nghiệp, Bản đồ đất bị suy giảm độ phì, Bản đồ đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa, Bản đồ đất bị mặn hóa, phèn hóa; phiếu điều tra; kết quả phân tích lý – hóa tính của đất; đĩa CD ghi toàn bộ các sản phẩm.

            Đây là sản phẩm liên danh giữa Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường với Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai.

TTQT
  In bài này
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 55
Lượt truy cập : 2318587
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email :
sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác