Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Phê duyệt Kế hoạch dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang” (VILG) năm 2019
06/08/2019
Ngày 31 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 1855/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2019 của dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang.

Phê duyệt Kế hoạch và kinh phí thực hiện năm 2019 của dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang, vay vốn Ngân hàng Thế giới với các nội dung sau:

1. Kèm theo Quyết định này là biểu kế hoạch và kinh phí thực hiện năm 2019.

 2. Nguồn vốn thực hiện năm 2019: Bao gồm 02 nguồn vốn: - Vốn IDA bao gồm vốn cấp phát và vốn vay lại. - Vốn đối ứng năm 2019: bố trí 3,145 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư xây dựng điều chỉnh năm 2019 theo Văn bản số 3530/VPUBND-KTN ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định hiện hành và các điều ước quốc tế đã ký kết.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TTCNTT
  In bài này
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 55
Lượt truy cập : 2318588
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email :
sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác