Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Tỉnh An Giang Ban hành Quyết định thay đổi cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường
13/08/2019
Vừa qua, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh An Giang quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND, Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND, cụ thể như sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường được tổ chức gồm các đơn vị tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ như sau: Văn phòng; Thanh tra; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Khoáng sản, Nước và Biến đổi khí hậu; Chi cục Bảo vệ môi trường;  Chi cục Quản lý đất đai.

Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở: Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường;  Trung tâm Phát triển quỹ đất; Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường;  Văn phòng Đăng ký đất đai.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 8 năm 2019.

Văn phòng
  In bài này
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 48
Lượt truy cập : 2318532
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email :
sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác