Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 16/08/2019
Mới đây, ngày 13 tháng 8 năm 2019, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch số 493/KH-UBND Thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang.

Việc thực hiện tại chỗ toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính nhằm góp phần bảo đảm các thủ tục hành chính được giải quyết thuận tiện, nhanh chóng, cắt giảm chi phí, thời gian, có cơ chế kiểm tra, giám sát, các hoạt động được thực hiện công khai, minh bạch, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, quan liêu.

Đảm bảo tăng dần tỷ lệ thủ tục hành chính được thực hiện tại chỗ toàn bộ quy trình giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (gồm việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Nội dung chính trong kế hoạch bao gồm

- Rà soát đưa các thủ tục hành chính giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Phân cấp, ủy quyền giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Bố trí cán bộ, công chức, viên chức giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Phê duyệt đối với thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính.

TTCNTT
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 2183
Lượt truy cập : 2593581
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác