Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn nội dung thi đua và xét khen thưởng năm 2019
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 21/08/2019
Phong trào thi đua ngành Tài nguyên và Môi trường với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá phát triển bền vững đất nước”. Theo đó, nhằm hướng dẫn địa phương kịp thời khen thưởng tập thể, cá nhân thuộc ngành tài nguyên và môi trường có thành tích xuất sắc trong tham gia Phong trào, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 3997/BTNMT-TĐKTTT ngày 16/8/2019 về hướng dẫn các nội dung bình xét thi đua với các nội dung chính như sau:

Ảnh minh họa. Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của cụm thi đua số IX tại tỉnh Bạc Liêu

1. Tiêu chí thi đua: 1.000 điểm

- Có phong trào thi đua thiết thực, gắn với nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách năm 2019 của cơ quan, đơn vị và của ngành: 200 điểm.

- Có nhiều sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ dám làm trong quản lý, chỉ đạo điều hành; trong công tác, lao động và học tập tạo ra bứt phá phát triển mạnh mẽ có những đóng góp quan trọng cho cơ quan, đơn vị, cho ngành và đất nước: 150 điểm.

- Hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả: không có nhiệm vụ quá hạn của năm, tỷ lệ nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn hằng tháng đạt mức trên 90%: 200 điểm.

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, giảm thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp...: 150 điểm.

- Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy định văn hóa công sở và nội quy của cơ quan, đơn vị: không đi muộn về sớm; không uống rượu bia, hút thuốc lá tại nơi làm việc; không sử dụng tài sản công vào việc riêng: 100 điểm

- Không để xảy ra sự cố nổi cộm trong lĩnh vực quản lý của đơn vị: 100 điểm.

- Nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động: 100 điểm.

2. Nguyên tắc chấm điểm

Thủ trưởng các đơn vị tự chấm điểm cho các tập thể, cá nhân thuộc đơn vị mình. Riêng điểm của các đơn vị trực thuộc Bộ là điểm bình quân của 03 điểm: (1) điểm do Thủ trưởng đơn vị tự chấm; (2) điểm của Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị; (3) điểm do Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ chấm.

Những tập thể, cá nhân đạt từ 800 điểm trở lên mới được xem xét, đánh giá thành tích để đề xuất khen thưởng.

3. Công tác xét khen thưởng năm 2019

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị cần quan tâm, động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời những thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân, đặc biệt chú trọng khen thưởng đột xuất những thành tích thực sự tiêu biểu và có tính lan tỏa sâu rộng trong toàn đơn vị và ngành.

Các đơn vị cần chú trọng thực hiện việc sơ kết, tổng kết và báo cáo đánh giá kết quả triển khai phong trào. Thủ trưởng đơn vị xem xét, lựa chọn các tập thể hoặc cá nhân thực sự có thành tích xuất sắc trong phong trào để biểu dương khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Ngoài ra, Bộ TNMT hướng dẫn cụ thể xét danh hiệu thi đua, xét công nhận sáng kiến, phân bổ chỉ tiêu khen thưởng cụ thể cho Cụm thi đua, các Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

Văn phòng
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 2161
Lượt truy cập : 2593397
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác