Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Công bố danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh An Giang
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 28/08/2019
Vừa qua, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo đó, danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang như sau:

1. Thủ tục thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: Thời gian giải quyết theo quy định của Bộ TNMT là 50 ngày làm việc rút ngắn còn 30 ngày làm việc.

2. Thủ tục thẩm định và phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung từ 45 ngày làm việc còn 30 ngày làm việc.

3. Thủ tục thẩm định và xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung từ 40 ngày làm việc còn 20 ngày làm việc.

4. Thủ tục xem xét cấp lần đầu, cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH):

- Đối tượng phải thành lập Đoàn kiểm tra từ 30 ngày làm việc còn 15 ngày làm việc.

- Đối tượng không phải thành lập Đoàn kiểm tra từ 15 ngày làm việc còn 10 ngày làm việc.

5. Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu từ 30 ngày làm việc còn 16 ngày làm việc.

6. Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề từ 10 ngày làm việc còn 07 ngày làm việc.

7. Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp từ 10 ngày làm việc còn 07 ngày làm việc.

8. Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu từ 30 ngày làm việc còn 16 ngày làm việc.

9. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu từ 30 ngày làm việc còn 16 ngày làm việc.

10. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất từ 30 ngày làm việc còn 16 ngày làm việc.

11. Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất từ 30 ngày làm việc còn 16 ngày làm việc.

12. Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 10 ngày làm việc còn 07 ngày làm việc

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2764/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc công bố danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh An Giang.

TTCNTT
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 2091
Lượt truy cập : 2592874
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác