Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
An Giang: Giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các cụm, tuyến dân cư vượt lũ
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 30/08/2019
Trong thời gian qua, chính sách đầu tư phát triển khu dân cư và chính sách nhà ở đối với nhân dân vùng ngập lũ luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương và quyết định kịp thời, huy động sức mạnh tổng hợp các ngành Trung ương, địa phương và nhân dân các tỉnh bị lũ lụt và nhân dân cả nước thực hiện các biện pháp khẩn cấp đối phó nhằm hạn chế thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Ảnh minh họa

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các hộ dân thường trú tại vùng ngập lũ thường xuyên của Đồng bằng Sông Cửu Long, trong đó có An Giang được mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong các cụm, tuyến dân cư theo quy hoạch để đảm bảo người dân vùng ngập lũ có cuộc sống an toàn, ổn định lâu dài, đồng thời giúp địa phương phát triển bền vững về kinh tế - xã hội.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu: tổng số nền của 44 cụm, tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn thị xã là 10.468 nền. Ủy ban nhân dân thị xã đã cấp 1.569 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt tỷ lệ: 15,7%. Cho thấy tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt rất thấp.

Do đó, nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại các cụm, tuyến dân cư vượt lũ tại Tx. Tân Châu nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung; ngày 19 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, sử dụng và phát triển cụm, tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ sau đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019 và thay thế Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng và phát triển cụm tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ sau đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Trong đó, tại Điều 11 quy định: “Trong thời hạn 10 năm, hộ gia đình, cá nhân chưa trả hết nợ mua nền nhà và nợ vay xây dựng nhà ở thì vẫn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng bị hạn chế một số quyền: chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, tặng cho quyền sử dụng đất, bảo lãnh, góp vốn và ghi chú về việc chưa hoàn thành nghĩa vụ trả nợ mua nền nhà và nợ vay xây dựng nhà ở trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”. Đây là cơ sở pháp lý để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại các cụm, tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện các nội dung sau:

* Sở Xây dựng 

Hướng dẫn, hỗ trợ Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong việc điều chỉnh thiết kế quy hoạch phân lô làm cơ sở lập bản đồ địa chính bổ sung để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân đối với cụm, tuyến dân cư vượt lũ do xây dựng không đúng kích thước, ranh giới… 

* Sở Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong việc ghi chú trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liến với đất theo quy định tại Điều 11 Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liến với đất tại các cụm, tuyến dân cư vượt lũ

* Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Có kế hoạch và tổ chức ngay việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các cụm, tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn quản lý theo quy định tại Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định của pháp luật về đất đai.

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến người dân được rõ: đây là đợt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các cụm, tuyến dân cư vượt lũ do Nhà nước thực hiện đồng loạt và theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 48/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ thì các hộ gia đình, cá nhân (thuộc đối tượng của Chương trình) được “Miễn tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ phải nộp ngân sách nhà nước đối với phần diện tích đất được giao trong hạn mức đất ở” khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Tăng cường kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm trong việc chuyển quyền sử dụng đất đối với các nền cơ bản tại các cụm tuyến, dân cư vượt lũ do Ngân sách nhà nước đầu tư; tăng cường công tác quản lý đối với các nền còn trống, tránh tình trạng bao chiếm; kịp thời ngăn chặn tình trạng xây dựng vi phạm, lấn chiếm hành lang lộ giới, chỉ giới xây dựng…/.

Theo CTTĐT AG
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 350
Lượt truy cập : 2896774
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác