Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Kế hoạch xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường giai đoạn 2019-2020 theo định hướng hội nhập quốc tế
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 09/09/2019
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 2211/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường giai đoạn 2019-2020 theo định hướng hội nhập quốc tế.

Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường giai đoạn 2019-2020 theo định hướng hội nhập quốc tế. Nội dung chính của Kế hoạch bao gồm:

* Xây dựng mới 08 QCVN đáp ứng tiến độ trình ban hành trong năm 2019, gồm:

Nhóm 1: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường nước;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường đất.

Nhóm 2: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải, khí thải công nghiệp

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp.

Nhóm 3: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các lĩnh vực khác

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi.

* Xây dựng kế hoạch thực hiện các QCVN năm 2020

- Nhóm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xử lý chất thải rắn;

- Nhóm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp khác (nuôi trồng thủy sản; sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, ...);

- Nhóm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải nguy hại;

- Nhóm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khác về môi trường.

* Nội dung triển khai

- Xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất.

- Thu thập và dịch tài liệu về hệ thống Tiêu chuẩn môi trường của Hàn Quốc, xây dựng báo cáo tổng quan về hệ thống QCVN của Việt Nam.

- Nghiên cứu xây dựng kế hoạch truyền thông đối với việc xây dựng và áp dụng hệ thống QCVN hiện tại và tương lai.

- Lựa chọn và mời chuyên gia Hàn Quốc vào Việt Nam tư vấn xây dựng hệ thống QCVN cho Việt Nam.

- Tổ chức Đoàn ra đi Hàn Quốc nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng và triển khai áp dụng hệ thống Tiêu chuẩn môi trường của Hàn Quốc.

- Xây dựng dự thảo QCVN cho Việt Nam trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm của Hàn Quốc và tham khảo quy định của một số quốc gia, tổ chức quốc tế khác.

- Đánh giá tác động của việc triển khai hệ thống QCVN mới xây dựng.

- Xây dựng lộ trình áp dụng hệ thống QCVN.

TTCNTT
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 2120
Lượt truy cập : 2593071
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác