Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 địa bàn tỉnh An Giang
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 10/09/2019
Ngày 04 tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 2144/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 địa bàn tỉnh An Giang.

Thực hiện theo Kế hoạch triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 (Quyết định số 1719/QĐ-UBND ngày 12/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh), Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang (gọi tắt là Ban chỉ đạo), gồm các thành viên như sau:

- Trưởng ban là ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Đơn vị Sở Tài nguyên và Môi trường có: ông Nguyễn Trọng Thành, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – Phó Trưởng ban; và ông Trần Thanh Tùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường - Thành viên;

- Các thành viên còn lại của Ban chỉ đạo thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất thuộc các đơn vị như Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Ngoại vụ, Cục Thống kê An Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, phòng Hậu cần – Công An tỉnh và cùng các lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan tổ chức thực hiện, đôn đốc, kiểm tra công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 địa bàn tỉnh đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo được sử dụng bộ máy và phương tiện của đơn vị để thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TTCNTT
 
Tin tức gần đây
   Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành khung bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc và bản đồ

   Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

   Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000

   Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám

   Ban hành bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ công lĩnh vực đo đạc và bản đồ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 2110
Lượt truy cập : 2592944
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác