Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành khung bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc và bản đồ
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 13/09/2019
Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 2317/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 09 năm 2019, Ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc và bản đồ, Ngân hàng câu hỏi phục vụ sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ.

Theo đó, Quyết định 2317/QĐ-BTNMT có mục tiêu chung của Chương trình bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc và bản đồ nhằm củng cố, cập nhật, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, chuyên môn, nghề nghiệp để đảm bảo các cá nhân có đủ năng lực hành nghề độc lập trong hoạt động đo đạc và bản đồ.

Chương trình bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc và bản đồ có “mục tiêu cụ thể”:  Cập nhật, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ; Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghề nghiệp cần thiết gắn với Danh mục hành nghề đo đạc và bản đồ quy định tại Điều 42 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; Hướng dẫn những nội dung, quy trình, trình tự thực hiện cơ bản để thực hiện các nội dung hành nghề đo đạc và bản đồ.

            Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc và bản đồ, bao gồm các nội dung: các quy định chung của pháp luật liên quan đến lĩnh vực đo đạc và bản đồ, quy định cụ thể của pháp luật về lĩnh vực đo đạc và bản đồ có liên quan đến các nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ; Danh mục hành nghề đo đạc và bản đồ do Chính phủ ban hành tại Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ 2 quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ.

Thời gian đào tạo: Chương trình bồi dưỡng phục vụ sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề hạng I, là 104 tiết (13 ngày x 8 tiết/ngày).

Thời gian đào tạo đối với chương trình bồi dưỡng phục vụ sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, là 96 tiết (12 ngày x 8 tiết/ngày).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Văn phòng
 
Tin tức gần đây
   Tăng cường phát triển khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, ưu tiên phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ trong phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai và đa thiên tai

   Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 địa bàn tỉnh An Giang

   Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

   Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000

   Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 364
Lượt truy cập : 2897008
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác