Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh An Giang
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 23/09/2019
Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định 2153/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh An Giang.

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh An Giang kèm theo Quyết định này.

Mục đích khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thực hiện văn hóa công vụ thời gian qua ở các sở, ban ngành, địa phương, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân.

Nội dung chính trong Kế hoạch bao gồm:

- Rà soát ban hành, điều chỉnh các quy định liên quan đến văn hóa công vụ phù hợp thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức; sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, địa phương; ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với hoạt động của cơ quan, địa phương và Đề án văn hóa công vụ.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về văn hóa công vụ; tổ chức thực hiện các quy định về văn hóa công vụ góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

- Phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công vụ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đưa nội thực hiện văn hóa công vụ vào các tiêu chí bình xét thi đua của cơ quan, địa phương.

- Ban hành kế hoạch và tiến hành thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể quản lý có thành tích tốt và những cá nhận gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ; xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm quy định hoặc thực hiện chưa tốt văn hóa công vụ.

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng, tổng kết năm theo quy định, lồng ghép vào định kỳ báo cáo cải cách hành chính.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 09/09/2019.

TTCNTT
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 351
Lượt truy cập : 2896775
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác