Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
07 Văn bản hợp nhất trong lĩnh vực đất đai
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 27/09/2019
Vừa qua, ngày 12 tháng 9 năm 2019 Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường đã ký ban hành 07 Văn bản hợp nhất trong lĩnh vực đất đai.

Các văn bản hợp nhất trong lĩnh vực đất đai quy định về: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hồ sơ địa chính; bản đồ địa chính; hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Cụ thể như sau: 

(1) Văn bản hợp nhất số 01/VBHN -BTNMT: Thông tư Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

(2)  Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTNMT: Thông tư Quy định về hồ sơ địa chính.

(3) Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BTNMT: Thông tư Quy định về bản đồ địa chính.

(4) Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT: Thông tư Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

(5) Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTNMT: Thông tư Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

(6)  Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTNMT: Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.

(7) Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BTNMT: Thông tư Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Việc hợp nhất các văn bản này nhằm góp phần bảo đảm hệ thống pháp luật đơn giản, rõ ràng, dễ sử dụng, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về đất đai.

TTCNTT
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 522
Lượt truy cập : 2897892
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác