Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố ấp đạt chuẩn nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững tại các xã khó khăn, xã biên giới tỉnh An Giang
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 03/01/2020
Mới đây, ngày 23 tháng 12 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 3084/QĐ-UBND Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố ấp đạt chuẩn nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững tại các xã khó khăn, xã biên giới tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2020.

* Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Các ấp thuộc các xã khó khăn, xã biên giới trên địa bàn tỉnh An Giang;

- Các cơ quan nhà nước, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến điều kiện, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố ấp đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn các xã khó khăn, xã biên giới của tỉnh.

* Nguyên tắc thực hiện

- Việc xét, công nhận và công bố ấp đạt chuẩn “Ấp nông thôn mới” trên địa bàn các xã khó khăn, xã biên giới tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020 (gọi tắt là “Ấp đạt chuẩn nông thôn mới”) phải được thực hiện thường xuyên, liên tục hàng năm, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch, đúng điều kiện, trình tự, thủ tục và phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

- Các ấp sau khi được công nhận đạt chuẩn “Ấp nông thôn mới” tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.

* Điều kiện công nhận

- Ấp nằm trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn “Ấp nông thôn mới” của tỉnh và các ấp được Ủy ban nhân dân cấp xã, huyện đưa vào kế hoạch thực hiện;

- Đạt 100% tiêu chí ấp nông thôn mới theo quy định tại Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh;

- Không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới;

- Ấp có mô hình sản xuất tiêu biểu về phát triển kinh tế, giải quyết lao động và nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn nông thôn.

* Phương pháp xác định

- Mức độ đạt chuẩn từng tiêu chí trên địa bàn ấp quy định tại Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh về việc Ban hành Bộ tiêu chí  “Ấp nông thôn mới” trên địa bàn các xã khó khăn, xã biên giới tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020;

- Các văn bản hướng dẫn có liên quan của các Sở, ngành cấp tỉnh và các đơn vị có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TTCNTT
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 22
Lượt truy cập : 3838683
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác