Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 03/01/2020
Vừa qua, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 3125/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.

Quyết định này quy định rõ từng thủ tục hành chính có hiệu lực, các thủ tục hành chính bị bãi bỏ và các thủ tục hành chính đã hết hiệu lực trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, cụ thể:

Đối với Danh mục thủ tục hành chính mới, có 03 thủ tục mới được ban hành, trong đó bao gồm 02 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 01 thủ tục hành chính cấp huyện.

Đối với thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung bao gồm 08 thủ tục hành chính, trong đó có 06 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 01 thủ tục hành chính cấp huyện, 01 thủ tục hành chính cấp xã.

Các thủ tục hành chính bị bãi bỏ bao gồm 08 thủ tục, trong đó có 04 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 01 thủ tục hành chính cấp huyện, 03 thủ tục hành chính cấp xã.

Bên cạnh việc công bố các danh mục về các thủ tục hành chính kèm theo Quyết định 3125/QĐ-UBND, UBND tỉnh An Giang cũng quy định cụ thể nội dung chi tiết của từng thủ tục hành chính đối với các cấp.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TTCNTT
 
Tin tức gần đây
   Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố ấp đạt chuẩn nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững tại các xã khó khăn, xã biên giới tỉnh An Giang

   Quy chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu

   Hội thảo “Góp ý dự thảo báo cáo đánh giá mức độ ô nhiễm từ các nguồn thải tại các cơ sở y tế trên toàn quốc”

   Hội thảo Khu vực ĐBSCL tăng cường khả năng thích ứng của doanh nghiệp với biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai

   Giải pháp quản lý, giám sát chất lượng môi trường tại các khu, cụm công nghiệp và vùng nuôi thủy sản

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 136
Lượt truy cập : 3148699
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác