Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh An Giang
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 06/01/2020
Mới đây, ngày 25 tháng 12 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành Công văn số 1280/UBND-KTTH Về việc thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh.

Để đảm bảo mục tiêu đấu thầu qua mạng theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01 (trong năm 2019 đảm bảo tỷ lệ đấu thầu qua mạng theo hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 50% về số lượng gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu), Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện tối đa các gói thầu đủ điều kiện áp dụng đấu thầu qua mạng, tuân thủ chỉ tiêu theo quy định tại Nghị quyết số 01 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 824/UBND-KTTH ngày 23 tháng 8 năm 2019 về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu và đẩy mạnh triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi việc thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Trên cơ sở tổng hợp báo cáo công tác đấu thầu hàng năm, trường hợp việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng không đúng theo lộ trình quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm của tập thể và các cá nhân có liên quan.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, các công ty, tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo này.

TTCNTT
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 134
Lượt truy cập : 3148682
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác