Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học ngày 22 tháng 5 năm 2020
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 18/05/2020
Đa dạng sinh học có ý nghĩa to lớn trong đời sống tự nhiên và con người, là cơ sở đảm bảo an ninh lương thực của đất nước; duy trì nguồn gen, tạo giống vật nuôi, cây trồng; cung cấp các nguồn nguyên liệu, dược liệu cho y tế và cộng đồng. Với vai trò vô cùng to lớn đó, đồng thời để nâng cao nhận thức của cộng đồng về đa dạng sinh học, Liên hợp quốc đã chọn ngày 22 tháng 5 hàng năm là Ngày quốc tế Đa dạng sinh học.

Để mọi người hiểu và thấy được tầm quan trong của việc bảo tồn đa dạng sinh học. Năm 2020, Liên hợp quốc đã chọn chủ đề Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học là “Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên” với thông điệp nhằm kêu gọi con người sống hài hoà với thiên nhiên, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để tạo sự thay đổi tích cực, đóng góp cho bảo vệ thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

Để hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 2141/BTNMT-TCMT ngày 20 tháng 4 năm 2020 với các nội dung yêu cầu cụ thể như sau:

Căn cứ điều kiện thực tế, xây dựng tin, bài, phóng sự truyền thông để phổ biến tới cán bộ và người dân về vai trò, tầm quan trọng của đa dạng sinh học và trách nhiệm của mọi người; các giải pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học.

Chỉ đạo nghiên cứu và áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên, tiếp cận hệ sinh thái trong quá trình xây dựng các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và trong việc áp dụng các giải pháp công trình để có hiệu quả và bền vững về kinh tế, xã hội, môi trường tự nhiên; Thúc đẩy việc thực hiện các mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững, áp dụng tiếp cận hệ sinh thái trong quản lý tổng hợp đới bờ, lưu vực sông, quản lý rừng bền vững, chú trọng vai trò và quyền lợi của cộng đồng.

Giới thiệu các hoạt động nổi bật, phổ biến các mô hình, giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học hiệu quả, đăng tải trên cổng thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai phát động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020 tại Công văn số 1110/STNMT-MT ngày 24 tháng 4 năm 2020 cho các sở, ban, ngành đoàn thể trên địa bàn tỉnh.

Các thông tin về Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 2020 vui lòng tham khảo tại địa chỉ https://www.cbd.int/idb/2020.

Chủ đề Ngày quốc tế Đa dạng sinh học qua các năm:

2019: Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta

2018: Kỷ niệm 25 năm hành động vì đa dạng sinh học

2017: Đa dạng sinh học và du lịch bền vững

2016: Đa dạng sinh học giòng chính; Duy trì con người và điều kiện sống

2015: Đa dạng sinh học vì sự phát triển bền vững

2014: Đa dạng sinh học đảo

2013: Nước và đa dạng sinh học

2012: Đa dạng sinh học biển

2011: Đa dạng sinh học rừng

2010: Đa dạng sinh học, Phát triển và Làm giảm nghèo

2009: Các loài xa lạ xâm lấn

2008: Đa dạng sinh học và Nông nghiệp

2007: Đa dạng sinh học và Sự biến đổi khí hậu

2006: Bảo vệ đa dạng sinh học trên đất liền

2005: Đa dạng sinh học: Bảo hiểm cuộc sống cho sự thay đổi thế giới của chúng ta

2004: Đa dạng sinh học: Nước và Sức khỏe cho mọi người

2003: Đa dạng sinh học và việc giảm nghèo - những thách thức cho Phát triển bền vững

2002: Cống hiến cho Đa dạng sinh học rừng

TT&BTĐDSH
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 68
Lượt truy cập : 3654030
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác