Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
An Giang xếp hạng 11 trong bảng chỉ số cải cách hành chính năm 2019
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 22/05/2020
Chỉ số cải cách hành chính (gọi tắt là PARINDEX) là công cụ theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện thủ tục hành chính tại các bộ, tỉnh hàng năm; đo lường kết quả thông qua các phương pháp định lượng, từ đó góp phần thúc đẩy thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính. Chỉ số này được áp dụng từ năm 2012 và đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh gồm 08 lĩnh vực, 43 tiêu chí, 95 tiêu chí thành phần với tổng điểm là 100, trong đó 33,5 điểm được đánh giá qua điều tra xã hội học. Phương pháp tính toán chỉ số này là đánh giá qua báo cáo và qua điều tra xã hội học thông qua 08 lĩnh vực cũng là các chỉ số thành phần gồm: (1) công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, (2) xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, (3) cải cách thủ tục hành chính, (4) cải cách tổ chức bộ máy, (5) xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, (6) cải cách tài chính công, (7) hiện đại hóa hành chính, (8) tác động của cải cách hành chính đến người dân, doanh nghiệp và phát triển kinh tế xã hội.

Kết quả năm 2019, An Giang được xếp thứ 11 trên tổng số 63 tỉnh thành cả nước với điểm số 83,32/100, cao hơn giá trị trung bình của cả nước là 81,15%. Trong số 08 chỉ số thành phần, chỉ số hiện đại hóa hành chính đạt thứ hạng cao nhất 03/63 với giá trị 92,70% và chỉ số công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính đạt thứ hạng thấp nhất 48/63 với giá trị 76,47%. Các chỉ số khác lần lượt là cải cách tài chính công (12/63 - 82,42%), tác động của cải cách hành chính đến người dân, doanh nghiệp và phát triển kinh tế xã hội (24/63 - 80,99%), cải cách tổ chức bộ máy hành chính (27/63 - 76,94%), xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (31/63 - 87,70%), xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (38/63 - 80,42%), cải cách thủ tục hành chính (46/63 - 87,48%).

So với năm 2018, chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của An Giang giảm 03 bậc nhưng tăng về giá trị được 2,55% (năm 2018 đạt thứ hạng 08 với giá trị 80,77%). Về chỉ số thành phần, cả 2 năm đều có chỉ số đạt thứ hạng cao nhất là hiện đại hóa hành chính (năm 2018 hạng 6 - 82,31%); các chỉ số khác có phần cải thiện hơn trong năm 2019 là chỉ số cải cách tổ chức bộ máy hành chính (từ hạng 51 - 69,64% lên 27 – 76,94%), xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (từ hạng 43 - 73,66% lên 38 - 80,42%), tác động của cải cách hành chính đến người dân, doanh nghiệp và phát triển kinh tế xã hội (từ hạng 29 - 80,68% lên 24 - 80,99%). Nếu tính riêng thứ hạng thì năm 2019 có 03 chỉ số cao hơn năm 2018 theo thứ tự: chỉ số cải cách tổ chức bộ máy hành chính hạng 27 - 51, xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức hạng 38 – 43, tác động của cải cách hành chính đến người dân, doanh nghiệp và phát triển kinh tế xã hội là 24 - 29. Xét về giá trị thì năm 2019 có 04 chỉ số cao hơn năm 2018 theo thứ tự, xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật 87,70% - 85,21, chỉ số cải cách tổ chức bộ máy hành chính 76,94% - 69,64%), xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 80,42% - 73,66%, tác động của cải cách hành chính đến người dân, doanh nghiệp và phát triển kinh tế xã hội là 80,99% - 80,68%. 

Như vậy, qua kết quả hai năm thấy rằng An Giang có ưu thế về việc tăng cường ứng dụng công nghệ trong cải cách hành chính và để cải thiện thứ hạng trong bảng chỉ số cải cách hành chính thì phải tập trung hơn nữa cho công tác chỉ đạo cải cách hành chính, cải cách bộ máy hành chính và cải cách thủ tục hành chính./.

Mai Vân Anh
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 53
Lượt truy cập : 3653753
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác