Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 22/06/2020
Ngày 09 tháng 06 năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 3064/BTNMT-TCQLĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó, Công văn thực hiện Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 (sau đây được gọi là Đề án 1675); Kế hoạch số 07/KH-BTNMT ngày 07/11/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Đề án và để việc thực hiện Đề án 1675 trong năm 2020 được đầy đủ, thống nhất trong cả nước và công tác tổng kết Đề án 1675 triển khai nghiêm túc, hiệu quả, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện các nội dung sau đây:

Một là, chỉ đạo thực hiện Đề án 1675 trong năm 2020 về các nội dung: Tiếp tục tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai theo đúng quy định; thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa (trọng tâm là việc quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa; việc thực hiện các quy định về điều kiện khi thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa sang mục đích khác; việc thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất có nguồn gốc từ đất trồng lúa) tại các cơ quan nhà nước có liên quan ở cấp tỉnh và 05 huyện trực thuộc; công khai kết quả thanh tra theo quy định của pháp luật thanh tra; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra về đất đai đã ban hành trong năm 2019; Tổng hợp, báo cáo về những tồn tại, vướng mắc phát hiện trong quá trình thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai và đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai.

Hai là, chỉ đạo xây dựng báo cáo và tổ chức tổng kết thực hiện Đề án tại địa phương (thời gian thực hiện trước tháng 12 năm 2020).

Kết quả thực hiện các nội dung nêu tại Mục 1 của Công văn này và báo cáo kết quả tổng kết thực hiện Đề án 1675 từ năm 2016 - 2020 tại địa phương được tổng hợp, báo cáo theo các Đề cương, biểu mẫu gửi kèm Công văn này và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Quản lý đất đai, địa chỉ số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; file số gửi theo địa chỉ email: pttdd@monre.gov.vn) trước ngày 30 tháng 11 năm 2020 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

TTCNTT
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 24
Lượt truy cập : 3694105
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác