Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 23/06/2020
Sáng 17/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020. Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Oanh

Tham dự Hội nghị có ông Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế- Thanh tra Chính phủ; ông Nguyễn Văn Yên, Vụ trưởng Vụ I - Ban Nội chính Trung ương; đại diện các đồng chí Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ.

Hội nghị nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường và các điểm cầu trực tuyến khác của các đơn vị trực thuộc Bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết, thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”, đồng thời nghiêm túc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã luôn xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của Bộ, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Thứ trưởng cho rằng với quyết tâm chính trị, ý thức thực hiện tốt pháp luật các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ sẽ góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và từng bước loại bỏ các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng trong mọi hoạt động của Bộ; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trung thực, công tâm, liêm khiết và chuyên nghiệp; hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ Bộ đã đặt ra.

Công tác phòng, chống tham nhũng luôn đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, đồng thời cần tới sự ủng hộ của toàn thể nhân dân trong tổ chức triển khai thực hiện. Kết quả phòng, chống tham nhũng trong thời thời gian qua cho thấy đã từng bước kiềm chế, ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng, tạo được hiệu ứng tích cực, lan toả mạnh mẽ trong xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đối với Đảng.

"Các Đoàn công tác, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Tài nguyên và Môi trường đều ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ; góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng và sự phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng của đất nước" - Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nói.

Trên cơ sở các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ động, khẩn trương chỉ đạo xây dựng Kế hoạch phòng, chống tham nhũng và đưa vào Chương trình công tác hằng năm của toàn Ngành, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc Bộ nghiêm túc triển khai thực hiện. Đồng thời, chú trọng xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ nhằm tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Phạm Oanh

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng đề nghị các đồng chí Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Một là, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 14/KH-BTNMT ngày 04/11/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 phải được thực hiện thống nhất, đầy đủ trong các đơn vị trực thuộc Bộ, gắn việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng với việc triển khai các văn bản pháp luật có liên quan; đặc biệt là 02 đơn vị xây dựng mô hình điểm là Tổng cục Quản lý đất đai và Tổng cục Môi trường.

Hai là, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tuyên truyền, phổ biến, tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả. Phải bảo đảm quán triệt đầy đủ quan điểm, mục tiêu, giải pháp của Đảng, Nhà nước và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác phòng, chống tham nhũng; dựa trên quan điểm cơ bản, lâu dài, lấy việc phòng ngừa là chính; việc phát hiện, xử lý, thu hồi tài sản tham nhũng là quan trọng và cấp bách. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi bao che, dung túng, tiếp tay can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng; không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền trong xử lý tham nhũng dù bất kể người đó là ai. Phải tiến hành một cách kiên quyết, kiên trì, liên tục với những bước đi vững chắc, tích cực, chủ động và có trọng tâm, trọng điểm, nhằm góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp ủy Đảng, các đơn vị trực thuộc Bộ trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Ba là, trong quá trình tổ chức thực hiện, hàng năm các đơn vị trực thuộc Bộ phải có báo cáo tổng kết, đánh giá những ưu điểm, những tồn tại, hạn chế, đồng thời chỉ rõ nguyên nhân và đề ra các giải pháp để công tác phòng, chống tham nhũng thực hiện có hiệu quả.

Thứ trưởng đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị theo dõi, lắng nghe và tích cực trao đổi, thảo luận để có thể hiểu rõ, nắm chắc, lĩnh hội tốt nhất những nội dung được các đồng chí Chuyên gia giới thiệu, truyền đạt, để tổ chức triển khai quán triệt, tuyên truyền, phổ biến tại đơn vị mình theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế- Thanh tra Chính phủ giới thiệu về các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về việc quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng; những nội dung cơ bản và một số điểm mới trong Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; quan điểm và nguyên tắc xây dựng Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018. Hội nghị cũng nghe ông Nguyễn Văn Yên, Vụ trưởng Vụ I - Ban Nội chính Trung ương trao đổi về một số vụ việc, vụ án tham nhũng trong thời gian vừa qua do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Theo http://www.monre.gov.vn/
 
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 68
Lượt truy cập : 4049234
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác