Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Sở Tài nguyên Môi trường với hành trình 10 năm xây dựng nông thôn mới
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 08/09/2020
Xây dựng nông thôn mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia được thực hiện từ năm 2010 đến nay với mục tiêu là cải thiện đời sống vật chất, tinh thần người dân và môi trường vùng nông thôn.

Trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao phụ trách các tiêu chí về môi trường thông qua việc (1) Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình hành động, văn bản hướng dẫn để cụ thể hóa những chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; (2) hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, hỗ trợ các đơn vị chuyên môn, UBND cấp xã thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu liên quan. Cụ thể là Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo quy chuẩn; tỷ lệ hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt chuẩn; tỷ lệ hộ dân có chuồng trại gia súc hợp vệ sinh; tỷ lệ trường học, trạm y tế, trụ sở UBND xã, có nhà tiêu hợp vệ sinh; tỷ lệ số cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường; tỷ lệ các điểm, khu dân cư và các đoạn sông, kênh rạch không gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; có khu xử lý rác thải của xã hoặc cụm xã hoặc có khu xử lý trong huyện, liên huyện và người dân có chi trả phí thu gom và xử lý; chất thải, nước thải trong khu dân cư, chợ, cơ sở sản xuất kinh doanh được thu gom và xử lý theo quy định và người dân có chi trả phí xử lý; nghĩa trang, nghĩa địa được xây dựng theo quy hoạch, 02 chỉ tiêu thuộc tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm đồng thời phối hợp một số ngành trong quản lý một số chỉ tiêu liên quan.

Kết quả hành trình 10 năm thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có được kết quả:

Về hệ thống văn bản hướng dẫn và công tác truyền thông, đã dần được hoàn chỉnh và bám sát thực tế, Sở đã ban hành 04 Kế hoạch hành động, 08 văn bản hướng dẫn, 04 kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện, 05 Kế hoạch truyền thông và 14 Chương trình liên tịch bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới; tổ chức và phối hợp tổ chức 995 lớp tập huấn với 67.905 lượt cán bộ, công chức phụ trách môi trường cấp huyện, xã và nhân dân; phát 43.300 sổ tay, 234.336 tài liệu bướm bướm; phát động 82 cuộc mít – tinh hưởng ứng sự kiện môi trường với 110.472 lượt người tham gia; hỗ trợ nhiều trang thiết bị, dụng cụ vệ sinh môi trường cho xã nông thôn mới (2.600 áo, 3.820 nón, 747 thùng rác, 42 xe đẩy tay, 185 cần xé, 405 thùng ủ phân compost, 05 bể xử lý biogas, 3.000 sọt rác, 1.000 túi xách thân thiện môi trường, tập, viết,..); vệ sinh các tuyến đường với chiều dài khoảng 1.068 km, thu gom 862,37 tấn rác, khơi thông 297,56 km các đoạn kênh, rạch, chăm sóc 12,5 km hàng rào cây xanh và trồng 332.606 cây. Xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình bảo vệ môi trường (Mô hình “khu dân cư thân thiện môi trường,“Phum, sóc xanh – sạch – đẹp,“Thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng,“Phân loại rác thải, ủ phân compost hộ gia đình,“Tổ tự quản thu gom rác thải sinh hoạt, “Xử lý chất thải chăn nuôi bằng công trình biogas...).

Thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ phụ trách và người dân về bảo vệ môi trường, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức thành hành động thiết thực góp phần giúp địa phương thực hiện tốt các tiêu chí, chỉ tiêu về môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Về công tác kiểm tra, giám sát, hàng năm, Sở đều xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá và hướng dẫn xã điểm xây dựng nông thôn mới; đánh giá và hướng dẫn công tác duy trì xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, ấp nông thôn mới và huyện nông thôn mới (02 lần/năm).

Về công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường nông thôn, tại 61/61 xã điểm có tổng số 2.797 cơ sở thuộc đối tượng thực hiện thủ tục, tất cả các cơ sở này đều lập thủ tục môi trường và 100% cơ sở trên được kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường; có 13/13 làng nghề được UBND cấp huyện phê duyệt Phương án bảo vệ môi trường và tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Công tác quản lý chất thải rắn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định: (1) Đã tham mưu UBND tỉnh An Giang ban hành 02 Kế hoạch quản lý vỏ, bao gói thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau sử dụng giai đoạn 2017 - 2020 với tổng khối lượng thu gom và xử lý khoảng 80 tấn; (2) Công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt với tổng số hộ tham gia mạng lưới thu gom rác là 91.319/199.711 hộ (đạt tỷ lệ 45,73%). Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch quản lý rác sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung bãi xử lý rác hợp vệ sinh dạng cụm (Long Xuyên, Châu Đốc, Phú Tân), đầu tư lò đốt rác (Mỹ Luông, Thị trấn Núi Sập, Vĩnh Gia), khắc phục ô nhiễm môi trường các bãi rác nhỏ. Đến nay, đã đầu tư 02 lò đốt rác sinh hoạt (Thị trấn Núi Sập, Vĩnh Gia), 01 lò đốt chất thải nguy hại tại Bình Đức, thành phố Long Xuyên; hoàn thành bãi chôn lấp hợp vệ sinh (Long Xuyên, Châu Đốc). Đang kêu gọi đầu tư 03 lò đốt rác sinh hoạt (Kênh 10 – Châu Đốc, Long Xuyên – Bình Hoà, Châu Thành, Phú Thạnh - Phú Tân).  Rà soát, đóng lấp 33 bãi rác không còn khả năng tiếp nhận; (3) có 140 khu, cụm, tuyến dân cư, đa phần đều được cấp có thẩm quyền phê duyệt thủ tục môi trường, có hệ thống thoát nước mưa; nước thải sinh hoạt được xử lý bằng hầm tự hoại. Đã có 12 khu dân cư xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt.

Bên cạnh đó, đã tham mưu UBND tỉnh ban hành thiết kế mẫu công trình xử lý nước thải khu dân cư tập trung, chợ; đóng lấp, xử lý ô nhiễm điểm hoặc bãi chứa rác sinh hoạt của xã.

Tính đến thời điểm hiện tại, có 61/61 xã điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh đạt 02 chỉ tiêu do Sở phụ trách và đủ điều kiện xét công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Sắp tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hỗ trợ các địa phương xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới và duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu do ngành phụ trách đối với các xã, huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2019. Đồng thời lồng ghép các kế hoạch của ngành để hỗ trợ ấp, xã, huyện xây dựng nông thôn mới, nông thôn thông mới nâng cao, huyện nông thôn mới.

VPĐKĐĐ
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 16
Lượt truy cập : 3636253
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác