Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 10/09/2020
Ngày 07 tháng 08 năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản số 06/VBHN-BTNMT hợp nhất Thông tư Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai.

Ảnh minh họa: https://thuvienphapluat.vn/

Thông tư này quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai; điều kiện của tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn về xây dựng hệ thống thông tin đất đai. Áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường; công chức địa chính xã, phường, thị trấn; Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai.

Hệ thống thông tin đất đai được xây dựng theo các nguyên tắc sau: Xây dựng theo một hệ thống thiết kế thống nhất, đồng bộ trên phạm vi cả nước; cung cấp dữ liệu đất đai cho nhiều đối tượng sử dụng và phục vụ cho nhiều mục đích sử dụng; Bảo đảm tính an toàn, bảo mật và hoạt động thường xuyên; Bảo đảm tính mở, cho phép chia sẻ với hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu của các ngành, các cấp có liên quan.

Việc quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai theo các nguyên tắc sau: Phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; Bảo đảm tính chính xác, trung thực, khách quan; Bảo đảm tính khoa học, thuận tiện cho khai thác và sử dụng; Bảo đảm tính cập nhật, đầy đủ và có hệ thống; Sử dụng dữ liệu đúng mục đích; Khai thác và sử dụng dữ liệu phải thực hiện nghĩa vụ tài chính; Tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Một số nội dung của xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin đất đai bao gồm: Xây dựng hệ thống thông tin đất đai; Quản lý , khai thác hệ thống thông tin đất đai; Điều kiện của tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn về hệ thống thông tin đất đai.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2014.

TTCNTT
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 23
Lượt truy cập : 3636207
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác