Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Một số điểm mới của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2020
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 10/09/2020
Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) sửa đổi 2020 hiệu lực từ ngày 01/01/2021, có những điểm khác biệt so với Luật Ban hành Văn bản QPPL 2015. Cụ thể:

1. Bổ sung 02 văn bản QPPL vào hệ thống văn bản QPPL, gồm (1) Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và (2) Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Đồng thời, không ban hành Thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

2. Về thời điểm có hiệu lực của văn bản QPPL, tất cả văn bản QPPL đều có hiệu lực theo số ngày cụ thể kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành ở cả cơ quan nhà nước cấp trung ương, HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Điểm khác biệt với Luật Ban hành Văn bản QPPL 2015, sau đây gọi là Luật 2015, quy định văn bản QPPL do cấp tỉnh, huyện và xã ban hành chỉ có hiệu lực theo số ngày cụ thể kể từ ngày ký ban hành.

3. Mở rộng thẩm quyền ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp huyện/xã, HĐND cấp huyện/xã ban hành nghị quyết, UBND cấp huyện/xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc đối với cấp huyện để thực hiện việc phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới theo quy định. Trong khi Luật hiện hành quy định  chỉ ban hành Nghị quyết/quyết định quy định những vấn đề được luật giao.

4. Bổ sung xây dựng, ban hành văn bản QPPL theo thủ tục rút gọn, đó là (1) Trường hợp cần ban hành ngay văn bản QPPL để thực hiện điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, (2) Trường hợp cần bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản QPPL trái pháp luật hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, (3) Trường hợp cần kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần của văn bản QPPL trong một thời hạn nhất định để giải quyết những vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn.

5. Văn bản QPPL có thể bị đình chỉ, bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước khác, văn bản QPPL chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản QPPL của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền. Đối chiếu với Luật 2015 quy định, việc đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ VBQPPL phải bằng văn bản của chính cơ quan ban hành hoặc cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền.

6. Văn bản QPPL đã ban hành có thể tiếp tục áp dụng dù quy định khác với văn bản QPPL mới, do cùng một cơ quan ban hành và phải được chỉ rõ trong văn bản QPPL mới đó.

7. Bổ sung trách nhiệm của hội đồng dân tộc trong thẩm tra một số dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, do Ủy ban của Quốc hội chủ trì thẩm tra để bảo đảm chính sách dân tộc khi dự án, dự thảo đó có quy định liên quan đến dân tộc thiểu số, vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

8. Những quy định về thủ tục hành chính (TTHC) trong văn bản QPPL do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều 14 Luật Ban hành Văn bản QPPL 2015 được ban hành trước ngày 01/7/2016 thì tiếp tục được áp dụng cho đến khi bị bãi bỏ bằng văn bản khác hoặc bị thay thế bằng TTHC mới. Trường hợp sửa đổi, bổ sung văn bản QPPL có quy định TTHC được ban hành trước ngày 01/7/2016 thì không được làm phát sinh TTHC mới hoặc quy định thêm thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện, tăng thời gian giải quyết TTHC đang áp dụng.

 Ngoài ra, Luật Ban hành Văn bản QPPL mới còn quy định nhiều nội dung khác có liên quan./.

VPĐKĐĐ
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 14
Lượt truy cập : 3636189
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác