Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 30/03/2021
Ngày 10/3/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 417/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt Chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ảnh minh họa: https://www.vista.gov.vn/

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường với mục tiêu đến năm 2025: 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% dịch vụ công trực tuyến cung cấp ở mức độ 4, được xác thực một lần; 70% dịch vụ hành chính công phát sinh hồ sơ trực tuyến; 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính;

Đồng thời, 100% báo cáo tổng hợp, báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê của Bộ được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng, kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; 80% cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường được xây dựng, cập nhật trên nền tảng dữ liệu lớn (Big data) có sự đóng góp của tổ chức, cá nhân, cộng đồng; trong đó cơ bản hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia; cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia; sẵn sàng kết nối, chia sẻ và cung cấp dữ liệu mở để thực hiện dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp, vận hành Chính phủ điện tử, tiến tới Chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh.

Bên cạnh đó, 80% thiết bị trong điều tra, khảo sát, quan trắc, đo đạc sử dụng công nghệ số, bảo đảm thu nhận trực tiếp dữ liệu số, trong đó 70% tích hợp giải pháp thông minh sử dụng công nghệ Internet kết nối vạn vật (IoT); Từ 50% công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và chuyên môn của ngành hoàn toàn dựa trên phân tích, xử lý dữ liệu sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI); trong đó đến 80% công tác giám sát, dự báo, cảnh báo về tài nguyên và môi trường dựa trên phân tích, xử lý dữ liệu lớn theo thời gian thực, hỗ trợ ra quyết định chính xác, kịp thời, đúng quy định.

50% hoạt động thanh tra, kiểm tra của ngành được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

Bảo đảm an toàn thông tin mạng theo mô hình 4 lớp, 100% máy chủ, máy trạm của Bộ được triển khai giải pháp phòng chống mã độc; hoàn thành xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin; 100% hệ thống thông tin cấp độ 3, 4, 5, hệ thống thông tin quan trọng quốc gia được giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

100% người làm việc trong ngành được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng số, trong đó 30% được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu. - Chi cho phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số, duy trì vận hành các hệ thống công nghệ số từ 1,5%-2% tổng ngân sách sự nghiệp và đầu tư phát triển.

Để đạt được các mục tiêu trên, Bộ TN&MT thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau: Kiến tạo, cải cách thể chế, đáp ứng cho chuyển đổi số; Phát triển hạ tầng số; Phát triển hạ tầng dữ liệu; Xây dựng nền tảng số; Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; Phát triển Chính phủ số ngành Tài nguyên và Môi trường; Phát triển kinh tế số; Cung cấp dịch vụ phát triển xã hội số; Các nhiệm vụ ưu tiên trong chuyển đổi số tài nguyên và môi trường.

Ngoài ra, Bộ còn đưa ra một số giải pháp thực hiện như: Chuyển đổi nhận thức; Xây dựng cơ chế chính sách, cải cách hành chính; Hợp tác quốc tế; Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, phát triển nguồn nhân lực; Cơ chế tài chính; Cơ chế thực thi và đo lường, giám sát, đánh giá triển khai; Đẩy mạnh xã hội hóa trong chuyển đổi số tài nguyên và môi trường.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TTCNTT
 
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 114
Lượt truy cập : 4000546
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác