Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 31/03/2021
Ngày 23 tháng 3 năm 2021, UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 579/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang.

Ảnh minh họa: http://phapluatkhanhhoa.vn/

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang, cụ thể:

Phụ lục I: Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang.

Phụ lục II: Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang.

Sở, Ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm: Niêm yết công khai đầy đủ Quyết định này tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; Đối tượng được miễn, giảm giá cước dịch vụ gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định; Công khai số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của Bưu điện để tổ chức, cá nhân có thể liên lạc trước, trong và sau khi gửi, nhận hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Trường hợp các Cơ quan, đơn vị có thực hiện bổ sung danh mục thủ tục hành chính việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích ngoài danh mục thủ tục hành chính được công bố theo Quyết định này thì Thủ trưởng các Cơ quan, đơn vị thông báo về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp và trình UBND tỉnh ban hành bổ sung.

Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối tổng hợp kết quả thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh thông qua báo cáo định kỳ hàng quý của đơn vị về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích: Bổ sung Mã số hồ sơ tiếp nhận thủ tục hành chính từ Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả các cấp vào biên nhận của đơn vị khi giao cho người dân nhầm phục vụ người dân có thể tra cứu trạng thái hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang.

TTCNTT
 
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 82
Lượt truy cập : 4000433
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác