Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
2021: An Giang phấn đấu đạt tiêu chí cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực đất đai
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 31/03/2021
Cung cấp dịch vụ công trực tuyến được nhận định là một trong những chỉ số đo lường quan trọng trong phát triển Chính phủ điện tử khi lấy người dân là trung tâm, là đối tượng phục vụ của cơ quan nhà nước. Năm 2021, tỉnh An Giang đặt mục tiêu chung là tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) được giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 đạt từ 20% trở lên và tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) thực hiện ở mức độ 4; phấn đấu 80% TTHC đáp ứng yêu cầu được triển khai DVCTT mức độ 3, 4; phấn đấu tích hợp 50% các DVCTT mức độ 3, 4 với Cổng Dịch vụ công quốc gia.....

Vậy, DVCTT mức độ 4 là gì và đem lại lợi ích nào cho người sử dụng? Đó là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng, bảo đảm các tiêu chí của DVCTT từ mức độ 1 đến mức độ 3, đồng thời cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Theo đó, DVCTT mức độ 1 là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về TTHC và các văn bản có liên quan quy định về TTHC đó; DVCTT mức độ 2 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 cộng với việc cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ; DVCTT mức độ 3 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, đồng thời cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ, các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Khi sử dụng DVCTT mức độ 4, tổ chức, cá nhân sẽ có được những lợi ích là giảm được thời gian chờ đợi, giảm thời gian, chi phí và công sức đi lại so với việc nộp, nhận hồ sơ và thanh toán lệ phí trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Đồng thời tăng chi phí cơ hội cho chính tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện TTHC; được tiếp cận với sự minh bạch của cơ quan cung cấp dịch vụ về quy trình thực hiện TTHC, tiến độ luân chuyển hồ sơ, những khó khăn, vướng mắc cụ thể,…

Với cơ quan cung cấp dịch vụ, cũng đạt được hiệu quả kinh tế là giảm thời gian phục vụ, giảm số lượng nhân lực, giảm chi phí nhân công và chi phí vật tư, giảm áp lực về xử lý giấy tờ và cơ sở vật chất phục vụ lưu trữ,…đồng thời tăng tính công khai, minh bạch trong hoạt động cung cấp dịch vụ công.

Ở An Giang, trong lĩnh vực đất đai, có 30 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường với 29 thủ tục giải quyết tại cấp tỉnh 01 thủ tục giải quyết tại cấp huyện được công bố thực hiện DVCTT. Trong năm 2020, đã tiếp nhận và thực hiện 124.702 hồ sơ DVC TT mức độ 3; chiếm 64,5% tổng số hồ sơ TTHC lĩnh vực đất đai đã giải quyết (124.702/193.211 hồ sơ). Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có hồ sơ thực hiện DVCTT mức độ 4 và tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3 chưa cao so với lượng hồ sơ nhận vào.

   Nguyên nhân có thể thấy, đa số người dân chưa quan tâm đến hoạt động dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước. Đồng thời, trình độ ứng dụng công nghệ vào các hoạt động hành chính chưa đồng đều giữa nhiều thế hệ, nhiều nhóm đối tượng; điều kiện để được sử dụng thiết bị công nghệ thông tin của người dân đặc biệt là khu vực nông thôn, miền núi còn khó khăn. Ngoài ra, với thói quen sử dụng giấy tờ và do tâm lý lo ngại về sự mất an toàn thông tin khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân, cùng với việc đa số các TTHC về đất đai đều có yêu cầu nộp văn bản chính nên người dân có tâm lý muốn tự mình đến nộp hoặc nhận kết quả.

Từ thực tế trên, để đạt được tiêu chí DVCTT mức độ 4 trong lĩnh vực đất đai, cần phải áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó quan trọng nhất là thay đổi nhận thức và thói quen của người dân tham gia thực hiện TTHC.

- Cần tăng cường truyền thông, quảng bá về hiệu quả và phương thức thực hiện DVCTT khi thực hiện TTHC; tuyên truyền có phân khúc đối tượng tiếp cận phù hợp; thay đổi thói quen của người dân bằng trực quan; bố trí và đầu tư cơ sở vật chất các điểm tiếp cận DVCTT tại khu vực đông dân cư và phát sinh nhiều TTHC bằng hình thức xã hội hóa; tổ chức Tổ tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho người dân tự nhập liệu hồ sơ, tự kiểm tra và nhận thông tin phản hồi; hoặc lồng ghép nội dung DVCTT trong các hội nghị tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp. Từ đó, người dân thấy được tiện ích của việc sử dụng DVCTT và mỗi người sẽ tiếp tục là tư vấn viên về DVCTT trong cộng đồng.

- Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ thuận tiện cho mục đích quản lý và thực hiện TTHC. Đồng thời nâng cấp đường truyền bảo đảm việc luân chuyển hồ sơ trên môi trường mạng được nhanh chóng.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, với những công nghệ mới để mở rộng, nâng cao chất lượng và tăng cường việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong tương lai. Trong đó, đề cao các vấn đề về an toàn, an ninh trong quá trình thiết lập tiêu chuẩn của việc cung cấp DVCTT. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trực tuyến trong thanh toán phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính. Liên kết các ứng dụng cung cấp DVCTT sử dụng bằng điện thoại.

- Triển khai dịch vụ công TTHC tại nhà kết hợp hoàn thành cơ chế liên thông thuế điện tử với ngành Thuế, cơ chế luân chuyển hồ sơ với ngành Bưu chính để đủ điều kiện thực hiện DVCTT mức độ 4.

Và vấn đề không kém phần quan trọng là gắn trách nhiệm cán bộ với kết quả giải quyết hồ sơ trực tuyến để nâng cao trách nhiệm cá nhân, đồng thời với việc xử lý kịp thời các đề xuất, chấn chỉnh các vấn đề khi có phát sinh của cấp thẩm quyền./.

VPĐKĐ
 
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 71
Lượt truy cập : 4000407
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác