Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Công tác tuyên truyền năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 07/04/2021
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 1359/BTNMT- TĐKTTT ngày 25 tháng 3 năm 2021 gửi các đơn vị trực thuộc Bộ; Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc công tác tuyên truyền năm 2021.

Nguồn ảnh: Internet.

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong đó có Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; năm diễn ra bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và Quốc hội, Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026 với nhiều kỳ vọng và khí thế mới. Công tác tuyên truyền cần được tăng cường, đổi mới, góp phần đảm bảo mục tiêu quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo đó, nội dung Công tác tuyên truyền năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường bao gồm:

Thứ nhất là Tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước

Tập trung tuyên truyền nội dung cốt lõi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phản ánh niềm tin, khí thế, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội sớm trở thành hiện thực cuộc sống; tuyên truyền việc tổ chức, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội, các phong trào thi đua yêu nước, các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 22/ 01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thứ hai là Tuyên truyền chương trình công tác và chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường

Tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch để quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên cho phát triển, giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong đó, tập trung vào công tác tổng kết đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về tài nguyên và môi trường; công tác tổng kết đánh giá tình hình thi hành chính sách pháp luật về đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, quản lý tổng hợp biển và hải đảo, đa dạng sinh học. Công tác xây dựng văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) để có hiệu lực đồng thời với Luật; công tác xây dựng các Quy hoạch quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, các chiến lược quốc gia về tài nguyên nước, chiến lược bảo vệ môi trường, chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kế hoạch, nhiệm vụ thực hiện Chương trình Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường, kết nối liên thông cung cấp dữ liệu số phục vụ quản lý, phát triển Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và chỉ đạo điều hành; dịch vụ công trực tuyến nhất, là trong lĩnh vực đất đai, môi trường cho người dân; Chương trình hưởng ứng sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuyên truyền về công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, đảm bảo quản lý thống nhất của Trung ương và chủ động của địa phương, chuyển đổi mạnh mẽ mô hình quản lý hiện nay sang mô hình phục vụ người dân, doanh nghiệp, kiến tạo cho phát triển; quán triệt kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức của ngành.

Thứ ba là Hưởng ứng tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội nội bật và của ngành tài nguyên và môi trường

   Hưởng ứng tuyên truyền kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, một số ngày lễ và các sự kiện lịch sử quan trọng (kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước… ).

Tuyên truyền, hưởng ứng kỷ niệm các ngày thành lập, ngày truyền thống, sự kiện, hoạt động nổi bật thuộc các lĩnh vực của Bộ và của đơn vị. Kết hợp tuyên truyền, cổ vũ, động viên, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến, sáng kiến, giải pháp công tác trong ngành tài nguyên và môi trường và cộng đồng.

Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí; định kỳ hằng Quý và kết thúc năm tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng kết quả tổ chức thực hiện.

Các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền. Phối hợp các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông, tuyên truyền thường xuyên các hoạt động, nhiệm vụ, kết quả nổi bật thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo quy định.


TTCNTT
 
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 100
Lượt truy cập : 4000515
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác