Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 15/04/2021
Ngày 31/3/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND về Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo Kế hoạch, nhằm nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ của công dân và ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Qua đó kịp thời động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử. UBND tỉnh phát động nội dung thi đua như sau:

Thi đua hoàn thành xuất sắc Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tập trung vào 08 nội dung, cụ thể: (1) Thực hiện tốt việc tuyên truyền, cổ động cho cuộc bầu cử: Bao gồm tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử; (2) Tổ chức tốt việc hiệp thương giới thiệu nhân sự ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; (3) Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra công tác bầu cử; (4) Thực hiện tốt việc hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; (5) Thực hiện tốt việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và tương đương (đảm bảo chính xác, đúng thời gian theo Luật định); (6) Các Ban bầu cử, Tổ bầu cử thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công đảm bảo dân chủ, trung thực, đúng Luật định; (7) Thực hiện tốt việc vận động cử tri tham gia đi bầu cử đông đủ, có chất lượng đảm bảo các yêu cầu đã đề ra; (8) Giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử.

Đối tượng thi đua là tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Hình thức và số lượng khen thưởng

Khen cấp nhà nước (Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét và thông báo cho các đơn vị sau khi có hướng dẫn của Ban Thi đua khen thưởng trung ương);

Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Ủy ban bầu cử tỉnh sẽ xét, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 50 tập thể và 115 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các nội dung yêu cầu trên góp phần vào việc hoàn thành tốt Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026);

Giấy khen của Thủ trưởng các Sở, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã (do từng cấp hướng dẫn chi tiết và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương).

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ kế hoạch này và điều kiện cụ thể, xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua bảo đảm nội dung, chát lượng và tiến độ; tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời và có các hình thức biểu dương khen thưởng phù hợp.

Xem Chi tiết Kế hoạch tại đây.

TTCNTT
 
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 83
Lượt truy cập : 4000447
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác