Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Phê duyệt Phương án kinh tế kỹ thuật “Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp và lập hồ sơ địa chính 02 xã Phú Hội và Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang”
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 24/05/2021
Trên cơ sở Quyết định số 2272/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch xử lý hồ sơ, giấy chứng nhận còn tồn và đo đạc, cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho 24 xã còn lại trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó, trên địa bàn huyện An Phú còn 04 xã chưa đo đạc lập bản đồ địa chính gồm: Vĩnh Hội Đông, Nhơn Hội, Vĩnh Trường và Phú Hội.

Sơ đồ vị trí xã Phú Hội, Vĩnh Hội Đông

Theo Kế hoạch trên, ngày 7 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 940,941/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án kinh tế kỹ thuật “Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp và lập hồ sơ địa chính xã Phú Hội và Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang”.

Mục tiêu của dự án là thành lập bộ bản đồ địa chính số thống nhất theo hệ thống tọa độ Quốc gia VN-2000, làm cơ sở để thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai của chính quyền các cấp, người sử dụng đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ.

Xã Phú Hội và Vĩnh Hội Đông là các xã có đường biên giới quốc gia giáp Vương quốc Campuchia với chiều dài khoảng 1,2 km, là các xã thuần nông, có địa hình tương đối bằng phẳng, vị trí địa lý toàn khu vực đo vẽ như sau:

- Phía Bắc giáp xã Nhơn Hội

- Phía Nam giáp phường Vĩnh Ngươn, thị xã Châu Đốc

- Phía Tây giáp xã Phước Hưng, thị trấn An Phú

- Phía Tây giáp Vương quốc Campuchia

Khu đo xã Phú Hội có diện tích tự nhiên khoảng 2370ha, trong đó quy mô dự án triển khai đo đạc là:

- Đo vẽ bản đồ địa chính với tổng diện tích 2.207,18 ha; Cụ thể:

+ Đo vẽ tỷ lệ 1/1.000, diện tích 94,6 ha

+ Đo vẽ tỷ lệ 1/5.000, diện tích 2.110,58 ha

- Đăng ký cấp giấy CNQSDĐ: 3.054 giấy (cấp mới: 398 giấy, cấp đổi:

2.656 giấy) với mức độ khó khăn 3.

- Lập hệ thống sổ bộ địa chính mới toàn bộ khu vực đo vẽ.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

Ảnh minh họa (Nguồn: https://vi.wikipedia.org)

Khu đo xã Vĩnh Hội Đông có diện tích tự nhiên khoảng 788ha, trong đó quy mô dự án triển khai đo đạc là:

- Đo vẽ bản đồ địa chính với tổng diện tích 691.78 ha; Cụ thể:

+ Đo vẽ tỷ lệ 1/1.000, diện tích 13,07 ha

+ Đo vẽ tỷ lệ 1/5.000, diện tích 678,71 ha

- Đăng ký cấp giấy CNQSDĐ: 858 giấy (cấp mới: 102 giấy, cấp đổi: 756 giấy)

- Lập hệ thống sổ bộ địa chính mới toàn bộ khu vực đo vẽ.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

Ảnh minh họa (Nguồn: http://anphu.angiang.gov.vn)

Theo Quyết định của UBND tỉnh thì giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư với nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn sự nghiệp kinh tế cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường và nguồn kinh phí bố trí từ 10% nguồn thu tiền sử dụng đất. Thời gian thực hiện là 18 tháng kể từ ngày Phương án được duyệt.

Cả 02 dự án sẽ được thực hiện thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi đối với gói thầu thi công thực hiện “Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp và lập hồ sơ địa chính”.

Như vậy, trong năm 2021 huyện An Phú sẽ triển khai đo đạc địa chính 02 xã Phú Hội và Vĩnh Hội Đông, nâng tổng số xã được lập bản đồ địa chính chính quy lên 12/14 xã, thị trấn. Còn lại 02 xã Nhơn Hội và Vĩnh Trường sẽ triển khai đo đạc trong thời gian tới.

L.T.H
 
 
Tin tức gần đây