Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển ngành năm 2022
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 27/07/2021
Ngày 12/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 683/UBND-TH về việc hướng dẫn các sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển ngành năm 2022.

Ảnh minh họa: https://doanhnghiepvadautu.net.vn/

Theo đó, để triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn các Sở, Ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển ngành năm 2022, cụ thể như sau:

Phần thứ nhất: Đánh giá tình hình thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2021, cụ thể là nêu lên những tồn tại đầu kỳ trước khi xây dựng kế hoạch 2021; những kết quả chủ yếu đã đạt được 6 tháng năm 2021 (từng ngành phải đánh giá cụ thể từng lĩnh vực và chỉ tiêu mà ngành mình phụ trách theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh). Đồng thời, dự báo khả năng thực hiện kế hoạch cả năm 2021, trong đó những hạn chế, khó khăn tiếp tục phải giải quyết đến cuối năm 2021; dự báo khả năng thực hiện kế hoạch năm 2021 theo chỉ tiêu Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021: (từng ngành phải đánh giá cụ thể từng lĩnh vực và chỉ tiêu mà ngành mình phụ trách). Những giải pháp chủ yếu để thực hiện 6 tháng cuối năm 2021: (từng ngành phải xây dựng các giải pháp cụ thể từng lĩnh vực mà ngành mình phụ trách để đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2021 của ngành, sản phẩm).

Phần thứ hai, định hướng phát triển ngành năm 2022: Năm 2022 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm thứ hai của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Vì vậy, các Sở, Ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, xây dựng các chỉ tiêu định hướng của ngành năm 2022 phải phù hợp với kế hoạch 5 năm nêu trên.

UBND tỉnh cũng lưu ý và đề nghị từng Sở, Ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh đánh giá sự tác động của thế giới, của cả nước như thế nào đến từng lĩnh vực, sản phẩm do ngành mình phụ trách

Về các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của ngành năm 2022: UBND tỉnh lưu ý ăn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh, các Sở, Ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh khi xây dựng kế hoạch năm 2022 phải ít nhất bằng với chỉ tiêu bình quân 5 năm. Riêng đối với các ngành kinh tế có liên quan đến 3 khu vực kinh tế của tỉnh, khi xây dựng chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng ngành cần bám sát tốc độ tăng trưởng của tỉnh, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng từng khu vực của tỉnh.

Đối với giải pháp thực hiện kế hoạch, UBND tỉnh đề nghị từng ngành xây dựng các giải pháp phải cụ thể và rõ ràng, không nêu chung chung. Lưu ý: Trong từng lĩnh vực ngành phụ trách, khi xây dựng các định hướng, giải pháp phải gắn với tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, chống hạn, xâm nhập mặn và phòng chống thiên tai…

Nguyễn Hùng
 
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 64
Lượt truy cập : 4182502
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854940
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác