Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 29/07/2021
Ngày 30 tháng 06 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.

Ảnh minh họa:TTQT-An Giang

Phạm vi điều chỉnh: (1) Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường đối với chất lượng không khí xung quanh, tiếng ồn và độ rung, nước mặt, nước dưới đất, nước biển, nước mưa, đất, trầm tích; (2) Quy định về kỹ thuật quan trắc các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định của Công ước Stockholm và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa POP; (3) Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường đối với nước thải, khí thải công nghiệp, bùn thải từ hệ thống xử lý nước; (4) Quy định về bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường; (5) Quy định về các yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật của trạm quan trắc; chất lượng nước mặt và chất lượng không khí xung quanh tự động, liên tục; (6) Quy định về các yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật của hệ thống quan; trắc nước thải và khí thải tự động, liên tục; (7) Yêu cầu về việc nhận, truyền và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục; (8) Quản lý, cung cấp và chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.

Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quan trắc môi trường.

Thông tư có 10 chương và 47 điều, quy định chi tiết và cụ thể về quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường định kỳ các thành phần môi trường (không khí ngoài trời, tiếng ồn và độ rung, nước mặt lục địa, nước dưới đất, nước biển, nước mưa, nước thải, khí thải, đất, trầm tích); bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường định kỳ; các yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật của hệ thống quan trắc nước thải và khí thải tự động, liên tục; yêu cầu về việc nhận, truyền và quản lý dữ liệu đối với hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục và quy định về quản lý và sử dụng thiết bị quan trắc môi trường.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 08 năm 2021, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này; Chương III Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường và Chương III Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường hết hiệu lực thi hành kể từ khi Thông tư này có hiệu lực.

P.QT&PTMT-TTQT
 
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 121
Lượt truy cập : 4182661
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854940
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác