Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Hướng dẫn thực hiện đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 29/07/2021
Ngày 12/7/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang vừa ban hành Công văn số 2222/STNMT-MT hướng dẫn thực hiện đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

Ảnh minh họa: http://xulychatthaicongnghiep.com/

Theo đó, qua rà soát, đến nay các tổ chức, cá nhân (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp) chưa thực hiện đăng ký/đăng ký lại chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) đối với các cơ sở/dự án (sau đây gọi tắt là cơ sở) có hoạt động phát sinh CTNH. Nhằm mục đích hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định pháp luật bảo vệ môi trường về đăng ký (hoặc đăng ký lại) chủ nguồn thải CTNH, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan thực hiện các nội dung sau:

Một là, Đối với các cơ sở có hoạt động phát sinh CTNH phải thực hiện đăng ký chủ nguồn thải CTNH với Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT tiến hành rà soát và thực hiện các nội dung sau:

Trường hợp 1: Cơ sở phát sinh CTNH với tổng số lượng từ 600 kg/năm trở lên thì thực hiện lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH (nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang) gồm: Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT (đính kèm theo Phụ lục 6 (A)); 01 (một) bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương; Hồ sơ, giấy tờ đối với trường hợp đăng ký tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH theo hướng dẫn tại điểm 5.2 Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.

Trường hợp 2: Cơ sở phát sinh CTNH với tổng số lượng không quá 600kg/năm hoặc có thời gian hoạt động không quá 01 năm (trừ trường hợp CTNH thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định tại Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (sau đây gọi tắt là Công ước Stockholm)) thì thực hiện đăng ký chủ nguồn thải CTNH bằng báo cáo quản lý CTNH lần đầu theo quy định tại Phụ lục 4 (A) ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT và nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Sở Tài nguyên và Môi trường (đính kèm theo Phụ lục 4 (A)).

Trường hợp 3: Cơ sở đã được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH nhưng có thay đổi tên chủ nguồn thải hoặc địa chỉ, số lượng cơ sở phát sinh chất 2 thải nguy hại; thay đổi, bổ sung phương án tự tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý và thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại thải, thì thực hiện đăng ký lại chủ nguồn thải CTNH. Hồ sơ đăng ký lại chủ nguồn thải CTNH được thực hiện theo các mục a, b nêu trên và bổ sung các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến việc thay đổi, bổ sung so với hồ sơ đăng ký cấp lần đầu.

* Đề nghị Doanh nghiệp thực hiện rà soát các dự án/cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của mình có hoạt động phát sinh chất thải nguy hại (CTNH) thực hiện đăng ký (hoặc đăng ký lại) chủ nguồn thải CTNH theo hướng dẫn tại mục 1 của văn bản này trước ngày 30/8/2021.

Hai là, Đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế rà soát, thực hiện đăng ký (hoặc đăng ký lại) chủ nguồn thải CTNH theo mục 1 của văn bản này.

Ba là, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chức năng thuộc khu kinh tế cửa khẩu rà soát, thực hiện đăng ký (hoặc đăng ký lại) chủ nguồn thải CTNH theo mục 1 của văn bản này.

Bốn là, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố rà soát, theo dõi và hướng dẫn, nhắc nhỡ các cơ sở trên địa bàn (bao gồm các cơ sở cấp huyện quản lý) thực hiện đăng ký (hoặc đăng ký lại) chủ nguồn thải CTNH theo mục 1 của văn bản này (có đính kèm theo danh sách các dự án được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, xác nhận thủ tục môi trường chưa đăng ký (hoặc đăng ký lại) chủ nguồn thải CTNH).

* Lưu ý: Theo quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, quy định phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại hoặc không đăng ký cấp lại chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định (Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính này là mức phạt tiền quy định đối với cá nhân, còn đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền này).

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần hướng dẫn các đơn vị có thể liên hệ trực tiếp Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua Chi cục Bảo vệ môi trường), địa chỉ: Số 837, đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, điện thoại: 0296 953997 hoặc Ông Đặng Hữu Thắng, số điện thoại: 0388.346.016./.

Xem Chi tiết hướng dẫn tại đây./.

TTCNTT
 
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 114
Lượt truy cập : 4182647
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854940
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác