Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"
Mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang
Thay đổi độ tương phản: Xem với cở chữ: A+ A- In bài: 07/09/2021
Ngày 19/8/2021, Hội đồng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang.

Đối tượng nộp lệ phí: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức được ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gồm: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chứng nhận đăng ký biến động về đất đai; trích lục bản đồ địa chính; văn bản; số liệu hồ sơ địa chính.

Đối tượng miễn thu lệ phí: Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; Thương binh, bệnh binh; Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng Huân chương Kháng chiến hạng I hoặc Huân chương Chiến thắng hạng I; Hộ nghèo và cận nghèo (có sổ).

Tổ chức thu lệ phí: Hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các chi nhánh.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang:

STT

Nội dung thu

Mức thu

Đối với GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (chỉ có QSDĐ)

Đối với GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

1

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

a

Đối với hộ gia đình, cá nhân

 

 

 

- Tại các phường, thị trấn

25.000 đồng/giấy

100.000 đồng/giấy

 

- Khu vực khác

10.000 đồng/giấy

50.000 đồng/giấy

b

Đối với tổ chức

100.000 đồng/giấy

500.000 đồng/giấy

2

Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

a

Đối với hộ gia đình, cá nhân

 

 

 

- Tại các phường, thị trấn

15.000 đồng/lần

 

 

- Khu vực khác

5.000 đồng/lần

 

b

Đối với tổ chức

20.000 đồng/lần

 

3

Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

a

Đối với hộ gia đình, cá nhân

 

 

 

- Tại các phường, thị trấn

10.000 đồng/lần

 

 

- Khu vực khác

5.000 đồng/lần

 

b

Đối với tổ chức

10.000 đồng/lần

 

4

Cấp lại, cấp đổi, xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận

a

Đối với hộ gia đình, cá nhân

 

 

 

- Tại các phường, thị trấn

20.000 đồng/lần

20.000 đồng/lần

 

- Khu vực khác

10.000 đồng/lần

10.000 đồng/lần

b

Đối với tổ chức

20.000 đồng/lần

50.000 đồng/lần

HN
 
 
Tin tức gần đây
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 42
Lượt truy cập : 4223508
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854940
Email : sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác