Toàn thể cán bộ công chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cam kết: "Không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, phù hợp luật định và tổ chức thực hiện đúng hạn, thân thiện với khách hàng"


Đất đai
Môi trường
Khoáng sản
Nước
Thanh tra
Thông báo
Giá đất
Hồ sơ doanh nghiệp
STT
Thông tin
Tập tin
Ngày đăng
 
 
1Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Trương Thị Hà Tập tin17/01/2019
2Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Văn Bé Tập tin17/01/2019
3Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Vi Thị Niên Tập tin17/01/2019
4Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Công Tập tin17/01/2019
5Mất Trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Huỳnh Văn Hanh Tập tin17/01/2019
6Mất Trang bổ sung kèm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Mai Tập tin17/01/2019
7Mất Trang bổ sung kèm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Võ Thị Thanh Tiền Tập tin17/01/2019
8Mất Trang bổ sung kèm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Lê Quang Phước Tập tin17/01/2019
9Mất Trang bổ sung kèm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Neáng Em Tập tin17/01/2019
10Mất Trang bổ sung kèm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ông Lê Quang Phước Tập tin17/01/2019
11Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Nguyên Tập tin17/01/2019
12Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Kiều Văn Sủng Tập tin17/01/2019
13Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông La Phước Thuận Tập tin14/01/2019
14Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Cao Thị Mum Tập tin14/01/2019
15Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Trường Dủ Tập tin14/01/2019
16Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Sa ých Tập tin14/01/2019
17Mất trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị Lệ Thủy Tập tin14/01/2019
18Mất trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Ca Tập tin14/01/2019
19Mất trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Huỳnh Văn Sâm Tập tin14/01/2019
20Mất trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Hai Tập tin14/01/2019
21Mất trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Minh Tấn Tập tin14/01/2019
22Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Huỳnh Văn Quí Tập tin14/01/2019
23Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Bé Tập tin14/01/2019
24Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Huỳnh Văn Dũng Tập tin14/01/2019
25Mất trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Tâm Tập tin14/01/2019
26Mất trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Thành To Tập tin14/01/2019
27Mất trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Lê Thị Bé Tập tin14/01/2019
28Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Trần Ngọc Đoàn Tập tin14/01/2019
29Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Chị Tập tin14/01/2019
30Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Tô Văn Hùng Tập tin14/01/2019
31Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Trịnh Thị Triếm Tập tin14/01/2019
32Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị Hiệp Tập tin14/01/2019
33Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Na Tập tin14/01/2019
34Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Trần Quốc Huy Tập tin14/01/2019
35Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Siệt Tập tin03/01/2019
36Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Trần Văn Thố Tập tin03/01/2019
37Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Toàn Tập tin03/01/2019
38Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Lê Thị Đẹp Tập tin28/12/2018
39Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp ông Phạm Văn Nhuốt Tập tin28/12/2018
40Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Lể Tập tin25/12/2018
41Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Văn Răng Tập tin25/12/2018
42Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Cơ Tập tin25/12/2018
43Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Phan Văn Thử Tập tin21/12/2018
44Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Phan Văn Dồi Tập tin20/12/2018
45Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Phùng Phan Ngọc Ẩn Tập tin20/12/2018
46Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Lương Thị Sáu Tập tin18/12/2018
47Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Đáng Tập tin18/12/2018
48Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Trần Văn Cơ Tập tin18/12/2018
49Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Trần Văn Tạc Tập tin18/12/2018
50Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị Ngợi Tập tin18/12/2018
Page 1 of 28 (1355 items)
Prev
1
2
3
4
5
6
7
26
27
28
Next
TIN VIDEO VÀ THƯ GIÃN
THỐNG KÊ
Đang truy cập : 21
Lượt truy cập : 2130493
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
 Điện thoại : 02963.853709 - 02963.854941
Email :
sotnmt@angiang.gov.vn - Hộp thư cộng tác