ĐẤT ĐAI
ĐẤT ĐAI
Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với tổ chức
Thủ tục thay đổi mục đích sử dụng đất  đối với tổ chức
Thủ tục đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất 
Thủ tục Đăng ký thế chấp, thay đổi nội dung đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài sản hình thành trong tương lai
Thủ tục xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền vói đất, tài sản hình thành trong tương lai
MÔI TRƯỜNG
MÔI TRƯỜNG
Thủ tục cấp lần đầu, cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Hướng dẫn
Tra cứu
Đăng nhập
Quy trình đăng ký trực tuyến
Trình tự thủ tục hành chính
Đăng ký trực tuyến
Cơ quan quản lý : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
Địa chỉ liên hệ: 837 Trần Hưng Đạo, P Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 02963.856059
Email : sotnmt@angiang.gov.vn